Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mała architektura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN There is no 'big' or 'small' architecture - it is only the goog one or the bad one - this sentence was created by Professor W?adzimierz Griszczyński. Nowadays, between - being ugly designed and made - lamps, benches and fences together with bad-looking surfaces of streets or in uncared-for parks - t[...]
2
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 12 38-41
PL Miasto najczęściej kojarzy się z wysoką, zwartą zabudową, ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi, placami czy parkami. Często utożsamiane jest też z konkretną budowlą czy budynkiem. Duża architektura przyćmiewa małą. Niesłusznie.
3
80%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 12-13
PL Artefakty. Nie mają katalogu. Nie mają cennika. To znacznie utrudnia szybkie projektowanie. Jednak ich zabawki urzekają na tyle, że warto poczekać. Forma wpisuje się w konkretny projekt, miejsce. Ich zestawy są rozpoznawalne. Pojawiają się nie tylko w prywatnych ogrodach, ale również na rynku w Nowy[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 19 109-117
PL Mała architektura stanowi dopełnienie przestrzeni urbanistycznej i uzupełnia obiekty architektoniczne. Różnorodność gotowych produktów oferowanych przez firmy ogólnokrajowe stwarza niebezpieczeństwo powstania monotonii we wnętrzach miejskich, jednak coraz częściej realizowane są projekty oparte na i[...]
EN Urban detail is a complement to the urban area and it supplements architectural objects. Diversity of ready-made products offered by national companies causes a danger of monotony in city interiors. However, projects based on individual solutions are more frequently used. Such solutions can have a g[...]
5
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 9 20-21
PL Fontanny znane były już w starożytności. Dziś są elementem tzw. małej architektury, choć początkowo pełniły funkcję użytkową, stanowiąc źródło wody pitnej czy też pobieranej dla celów gospodarczych.
6
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 4 45-47
PL Obszary metropolii stają dzisiaj przed coraz trudniejszymi wyzwaniami w kwestii zarządzania bogactwami naturalnymi, takimi jak, otwarta przestrzeń czy woda. Postęp gospodarczy w Azji wyparł mieszkańców ze wsi do dużych miast, przyczyniając się do coraz szybszego postępu urbanizacji.
7
80%
Zieleń Miejska
2009 Nr 12 36-38
PL Poza kwestią doboru właściwego stylu i formy obiektu małej architektury w danej lokalizacji prze.strzennej, istotnym elementem staje się także jej kolor, tonowi on właściwość, którą najłatwiej i stosunkowo najmniejszym kosztem można zmienić w celu poprawy lub zmiany odbioru wizualnego danego obiektu[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 55-57
PL Estetyka, funkcjonalność i odporność na akty wandalizmu - to tylko kilka kryteriów, jakimi kierowały się władze samorządowe przy doborze elementów małej architektury. Należy zwrócić uwagę na każdy detal, aby stworzyć klimat sprzyjający spacerom w parku. Jak poradziły sobie z tym zagadnieniem niektór[...]
9
80%
Zieleń Miejska
2017 Nr 1 38--41
PL Uliczne kosze to elementy wyposażenia stosunkowo nowe na miejskich ulicach. W Warszawie jeszcze w XIX w. nie dawano sobie rady z utrzymaniem czystości na ulicach, a na większości podwórzy stały skrzynie na odpadki, w których grasowały psy, koty i szczury.
10
80%
Zieleń Miejska
2018 Nr 6 12--14
PL Nie od dziś wiadomo, że przestrzeń miejska jest niezwykle skomplikowaną tkanką, wymagającą interdyscyplinarnego podejścia wielu profesjonalistów oraz samych mieszkańców. W strukturze tej napotkać można wiele problemów, ale i potencjału, który warto wykorzystać. Podstawą sukcesu dobrze zaprojektowane[...]
11
70%
Przegląd Komunalny
2013 nr 5 80-82
PL Tereny publiczne to wspólne dobro, które powinno być utrzymywane z dbałością o czystość, porządek i ład przestrzenny. Dlatego tak istotny jest prawidłowy sposób utrzymania i pielęgnowania roślinności, a także dbałość o elementy infrastruktury technicznej, w tym małej architektury. Jednak nie wszystk[...]
12
70%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 6 73--79
PL Na jakość przestrzeni uzdrowiskowej ma wpływ wiele składowych. Dobrze zagospodarowana zawiera funkcjonalną i interesującą wizualnie małą architekturę oraz zróżnicowaną pod względem botanicznym i estetycznym roślinność. Jest ona wizytówką miejscowości, a jej atrakcyjność wpływa na wzmocnienie procesu[...]
13
61%
Zieleń Miejska
2010 Nr 3 26-27
PL Różnego rodzaju elementy małej architektury często nie stanowią ciekawej i oryginalnej wizytówki parku czy skweru. Dlatego warto w otoczeniu fontann, różnego rodzaju kaskad albo lamp wprowadzać kwietniki z różnokolorowymi roślinami.
14
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Kompozycja w rozwiązaniach architektonicznych odgrywa ważną rolę w działaniach związanych z projektowaniem oraz kształceniem. Problemem architektury krajobrazu jest czasem projekt koncepcyjny. Referat omawia projekty, przygotowane przez studentów architektury krajobrazu. Za główną inspirację wszystk[...]
EN Composition in architectural solutions plays an important part in design and teaching activities. The problem in landscape architecture is sometimes conception design. The paper discusses designs prepared by students. The "spirit" of each place is considered to be the main inspiration for all archit[...]
15
61%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 5 228--235
PL W artykule przedstawiono zagadnienie rozwoju ścieżek rowerowych na nieczynnych liniach kolejowych w Polsce i na świecie. Zaprezentowano dobre przykłady oraz omówiono współczesne tendencje w projektowa niu tych obiektów. Na przykładzie nieczynnej linii ko lejowej Lidzbark Warmiński - Jarzeń przedstaw[...]
EN The authors discuss the question of creating bicycle trails on disused railway tracks in Poland and worldwide. Good examples have been presented, and current trends in designing such objects are analyzed. A former railway link between Lidzbark Warmiński and Jarzeń was taken as an example to present [...]
16
61%
Zieleń Miejska
2014 Nr 2 44--45
PL Odczuwanie jakości życia przez poszczególnych mieszkańców miast jest uzależnione nie tylko od ich statusu majątkowego, posiadanych nieruchomości czy też zajmowanych wnętrz mieszkalnych, ale w znaczniej mierze zależy też od jakości przestrzeni publicznych. Składowe tych przestrzeni to elementy infras[...]
17
61%
Architectus
PL Mimo wzrostu zainteresowania problematyką projektowania założeń tymczasowych, pojęcie to nie zostało dotychczas wyczerpująco wyjaśnione i omówione. Celem tego artykułu jest więc dokonanie próby sprecyzowania definicji tzw.projektowania tymczasowego. Zostanie także przedstawiona ogólna systematyka pr[...]
EN The aim of the article is to attempt a trial at specifying a definition of the so-called temporary designing. According to the author this is the shaping of space through a temporary formal activation of a given area, which takes place in a determined limited time, although its influence may last mu[...]
18
61%
Roczniki Geomatyki
PL W artykule przedstawiono rozwiązania modernizacyjne parkingu leśnego, położonego w pobliżu miejscowości Łaś, przy drodze krajowej nr 61 łączącej Warszawę z Augustowem. W rozwiązaniach wykorzystano techniki geomatyczne. W koncepcji poruszono następujące aspekty: podział strefowy, odwodnienie, zagospo[...]
EN The paper presents the modernising solutions for a forest parking lot, considering as an example thelocation close to the £aœ village, by the domestic road 61, which connects Waszawa and Augustów. These solutions are based on geomatic techniques. The following aspects were considered in the conceptu[...]
19
61%
Zieleń Miejska
2016 Nr 2 45--47
PL Szanowny czytelniku, ile razy szukałeś ławki, chcąc przysiąść na chwilę? Ile razy nosiłeś papierki w kieszeni, rozglądając się za ulicznym koszem? Narzekałeś na niedostateczne oświetlenie ulicy? Te wszystkie problemy są związane z niewystarczającym lub niewłaściwym umeblowaniem przestrzeni miejskiej[...]
20
61%
Zieleń Miejska
2018 Nr 6 16--17
PL Rosnąca przewaga „szarej” infrastruktury i zabudowy w stosunku do zieleni miejskiej sprawia, że ulice miast coraz częściej stanowią przestrzeń nieprzyjazną dla mieszkańców i służą wyłącznie komunikacji. Zachowanie walorów estetycznych oraz roślinności w mieście to kwestia kluczowa, gdyż wpływa bezpo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last