Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mączka chalcedonitowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Structure and Environment
2017 Vol. 9, no. 4 241--247
PL Artykuł dotyczy badań laboratoryjnych betonów z dodatkiem 0%, 10%, 20% pyłu chalcedonitowego. Badano wpływ dodatku na wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i podciąganie kapilarne betonów. Wytrzymałość na ściskanie badano po upływie 7, 14, 28, 56 i 90 dniach. Nasiąkliwość i podciąganie kapilarne b[...]
EN This article is about laboratory tests of concretes with 0%, 10%, 20% of the chalcedonite powder. Tested were the effect of the additions on compressive strength, absorbency and capillary strength of concrete. Compression strength was tested after 7, 14, 28, 56 and 90 days. The absorbability and cap[...]
2
100%
Structure and Environment
2017 Vol. 9, no. 4 264--270
PL Celem artykułu jest porównanie wpływu dodatków w postaci odpadów z tworzyw sztucznych i naturalnych odrzutów poprodukcyjnych na właściwości fizykomechaniczne oraz skład fazowy wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Do modyfikacji użyto regranulatu polistyrenu wysokoudarowego (HIPS) po[...]
EN The paper compares the effect of additions such as plastic waste and natural process rejects on physical and mechanical properties and on phase composition of autoclaved aerated concrete (AAC) products. Two modifiers were used: pulverized high impact polystyrene regranulate (HIPS) an[...]
3
100%
Structure and Environment
PL Mączka chalcedonitowa może być wykorzystywana jako dodatek mineralny do cementów oraz betonów. Surowiec ten może działać jak pucolana i zapobiegać ekspansji wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. W referacie przedstawiono badania zapraw cementowych z reaktywnym kruszywem opalowym oraz różną ilością [...]
EN Chalcedony dust can be used as a mineral additive in cements and concretes. This material can act as a pozzolan and prevent the expansion caused by the alkali-silica reaction. The paper presents the examination of cement mortars with reactive opal aggregate and various quantities of chalcedony dus[...]
4
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2017 nr 2(20) 29--36
PL W artykule dokonano oceny porównawczej wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego modyfikowanego dodatkami w postaci odpadów z tworzyw sztucznych i naturalnych odrzutów poprodukcyjnych za pomocą analizy wielokryterialnej. Do modyfikacji użyto regranulatu polistyrenu wysokoudarowego poddanego pul[...]
EN The article presents comparative evaluation of autoclaved aerated concrete products modified additives in the shape of waste plastic material and natural discards of post-production using multicriteria analysis. To modify was used pulverized regrind high-impact polystyrene and meal chalcedonite prod[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 86--87
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i podciągania kapilarnego betonów o zmiennym stosunku w/c oraz modyfikowanych mączką chalcedonitową uzyskiwaną w procesie produkcji chalcedonitowych kruszyw łamanych. Do badań zastosowano cement CEM I 42,5R. Przeprowadzo[...]
EN The article presents the results of the compressive strength, water absorption and capillary concrete variable w/c ratio and modified flour chalcedonite generated in the production process broken aggregates chalcedonite. The study used cement CEM I 42,5. The study indicates that the use of the addit[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last