Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ludzie starsi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 26-27
PL Czym są: środowisko, miasto i środowisko miejskie na ogół wiadomo. Urbanistyka jako wiedza i instrument kształtowania miejskiej przestrzeni ekonomicznej człowieka coraz mniej ogranicza się li tylko do tej przestrzeni. Urbanizacja kraju mierzona pospolicie odsetkiem ludności zamieszkującej miasta, po[...]
2
75%
Elektro Info
2005 nr 10 42-45
PL W artykule przedstawiono naturalne i niekorzystne zmiany w wydolności wzrokowej starszych ludzi. Opisano techniki i ograniczenia kompensacji tych zmian.
3
75%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 5 39--43
PL Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją p[...]
EN The aging of the world population is one of the problem of the developed countries and challenges for food producers in the twenty-first century. Physiological changes associated with aging make it necessary to match the kind of nutrition to the new body needs. For this reason, the food industry sho[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 123 291--312
PL Celem artykułu jest przedstawienie elementów perspektywy socjologicznej, która zdaniem autora jest konieczna dla adekwatnego zrozumienia charakteru zjawisk wykluczenia osób starszych. Autor prezentując definicje i wymiary wykluczenia akcentuje, wzorując się na innych badaczach, niejednoznaczność prz[...]
EN The aim of the article is to present some elements of sociological perspective, which is necessary to understand the character of social exclusion of the elderly. When presenting the definitions and dimensions of social exclusion the author accentuates following some other researchers the ambiguity [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 23 91-94
PL Przedłużenie średniej długości życia jest przyczyną wielu nowych problemów. W prognozach demograficznych wyraża się realną groźbę niekontrolowanego zakłócenia prawidłowych proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi ludności i gwałtownego wzrostu populacji ludzi starszych. Niezbędne staje si[...]
EN The extension of average lifespan poses certain challenges which need to be addressed. Demographic forecasts predict uncontrolled distortion of proportions between certain age groups and a rapid growth of the elderly population. Therefore, it seems necessary to scientifically ground coordination pri[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2015 Nr 7 41--45
EN The aim of “Telecare: Human-Centred Design Analysis For People with Mild Dementia” research paper is to (1) investigate how modern remote technologies could support elderly people with Dementia so to handle their daily activities, communication, and familiar tasks with minimal physical supervision o[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 95 299--317
PL Artykuł pokazuje jak ważna jest dla jakości życia osób starszych możliwość korzystania z oferty dziennych domów pomocy społecznej (ddps). Problem ten ukazano z perspektywy samych seniorów, kierownika takiej placówki oraz architekta – eksperta w dziedzinie projektowania budynków i wnętrz pod kątem lu[...]
EN The article shows how significant for the quality of life of elderly people is an opportunity to participate in the activities organized by day care centre. The issue has been presented from the viewpoints of seniors themselves, the head of the institution and an architect who is the expert in the f[...]
8
63%
Engineering Management in Production and Services
EN An ageing population is a natural and inevitable phenomenon that constitutes an opportunity for the development of the logistics services industry. This is related to the fact that a new demographic profile of the world is determined by a growing number of customers — seniors – with special needs th[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 85 347--369
PL Artykuł pokazuje adaptację do pobytu w domu pomocy społecznej (dps) jako zjawisko indywidualne, którego tłem są w dużej mierze dotychczasowe doświadczenia życiowe seniorów. Badania przeprowadzono techniką wywiadu narracyjnego z mieszkańcami jednego z dps-ów w Zabrzu. W ich rezultacie zarysowano szcz[...]
EN The article shows the adaptation to the stay in a nursing home as an individual phenomena, for which earlier life experience is the very important context. The narrative interviews has been conducted among chosen residents of one of the nursing homes in Zabrze. This resulted in the outline of some p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last