Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Dachy odgrywają w budynkach bardzo ważną rolę: chronią budynek przed deszczem, izolują akustycznie i termicznie, spełniają też ważne funkcje prze-ciwpożarowe. Należy je więc tak projektować, by spełniały wszystkie te funkcje, w tym miały odpowiednią izolacyjność termiczną. Dobrze zaizolowany i dach [...]
2
100%
Izolacje
PL W zależności od powierzchni stolarki oraz od zastosowanych rozwiązań technicznych w okresie grzewczym mogą przeważać straty lub zyski ciepła. Zależy to od powierzchni okien i drzwi, izolacji termicznej oraz od przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie. W oknach wykonanych [...]
3
100%
Izolacje
PL Obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie zapotrzebowania budynku na ciepło dotyczą jedynie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Tymczasem nie jest to jedyny element, który należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania architektonicznego, wpływający na energochłonność budynku.
4
100%
Izolacje
PL Ze względu na rosnące koszty wytwarzania energii, w tym energii do ogrzewania budynków, oraz obowiązek wprowadzenia w czasie 2 lat świadectw energetycznych budynków projektanci zmuszeni są do poszukiwania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budownictwie, które z jednej strony ograniczają zużycie[...]
5
100%
Izolacje
PL W naszym kraju wdrażane są właśnie zapisy dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. EPBD]. We wrześniu 2007 r. znowelizowano mianowicie przepisy Prawa budowlanego, według których od stycznia 2009 r. obowiązkowa będzie certyfikacja energetyczna budynków. Świadectwa e[...]
6
100%
Izolacje
PL Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju wymaga podejmowania globalnych działań mających na celu m.in. ograniczanie materiało- i energochłonności produkcji i usług oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Szczególnym przejawem kompleksowego podejścia do tego zagadnienia, świadczącym jednocześnie o dete[...]
7
100%
Izolacje
PL Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii ani udziału zużycia energii na potrzeby instalacji c.w.u. w całkowitym bilansie cieplnym budynku.
8
100%
Izolacje
PL Jest już pewne, że aby zapobiec zmianom klimatu, należy ograniczać zużycie energii. Cel ten można osiągnąć przez ograniczenie strat ciepła w budynku oraz przez zastosowanie nowoczesnych wysokosprawnych i niskoemisyjnych systemów produkujących energię.
9
100%
Izolacje
PL Pojawiające się raz na jakiś czas zapowiedzi podwyżek cen nośników energii sprawiają, że w prasie powracają oferty zakupu i montażu paneli słonecznych, turbokominków, pomp ciepła i rekuperatorów. Dla producentów tych urządzeń nadszedł dobry czas. To, co było nowinką technologiczną, kaprysem bogatych[...]
10
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2012 Vol. 10 244--253
EN The paper presents technological solutions that make possible to develop supervision systems to control operation of low-power energy generation sources. Operation of currently used control systems depends on technical conditions, needs of the source operator, and the binding energy law. The mention[...]
11
88%
Izolacje
PL Największą część opłat eksploatacyjnych w budynku stanowią koszty ogrzewania - ich udział w całkowitych kosztach energii wynosi od 50 do 70%. A ponieważ co roku zapowiadane są podwyżki cen nośników energii, poszukiwane są rozwiązania pozwalające obniżyć koszty energii na cele grzewcze.
12
75%
Izolacje
PL Ze względu na występujące w budynkach zanieczyszczenie powietrza musi z istnieć wymiana powietrza między budynkiem i jego otoczeniem. Zadanie to spełnia system wentylacji - zapewnia dopływ powietrza niezbędnego do oddychania oraz do odprowadzenia lub rozcieńczenia zanieczyszczeń, w tym również pary [...]
13
75%
Izolacje
PL W ostatnich miesiącach znaczną część branży budowlanej ogarnęła gorączka związana ze zmierzającym ku lepszemu lub gorszemu końcowi procesem wdrożenia w Polsce przepisów dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przejawia się ona w dużej liczbie szkoleń i osób chętnych do[...]
14
75%
Izolacje
PL Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w [...]
15
75%
Izolacje
PL Modnym tematem medialnym stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów trady[...]
16
63%
Izolacje
PL W artykule zwrócono uwagę na konieczność oszczędzania energii dzięki zwiększaniu jakości materiałów izolacyjnych i technik ich stosowania. Przedstawiono pożądane właściwości materiałów izolacyjnych oraz opisano pianki poliuretanowe jako materiały, które się tymi cechami charakteryzują. Wymieniono cz[...]
EN The article indicates the necessity of energy saving by means of improving the quality of insulating materials, as well as the methods of their application. It presents the desirable properties of insulating materials and describes polyurethane foams as materials which are characterised by these pro[...]
17
63%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podczas eksplozji metalu w cieczy możemy zaobserwować zjawisko pauzy prądu. Polega ono na chwilowym lub całkowitym zaniku prądu rozładowania podczas pierwszego przejścia przez "0". Zjawisko to okazuje się kluczowym dla uzyskania stabilnego koloidu metalu.
EN Strong electric fields have found increased usage in technological processes. In this article the wire explosion in the liquid in order to obtain metal colloid will be described. Presented method is very effective and inexpensive when it comes to developing colloids of silver. The properties of the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last