Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lotnictwo bezzałogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 1 75--81
PL Rozwój alternatywnych systemów napędowych był w ostatnich latach domeną przemysłu motoryzacyjnego. Jednakże postęp techniczny, jaki obserwujemy w tej dziedzinie pozwala spodziewać się, że takie rozwiązania pojawią się w innych dziedzinach, zwłaszcza w lotnictwie. W artykule przedstawiono przegląd wy[...]
EN The development of alternative propulsion systems in the recent years was a domain of automotive industry. However, a technological progress made within this branch allows looking forward to implementing such solutions in other application domains, particularly in aviation. The paper presents an ove[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 286--290
PL W artykule omówiony został problem oszacowania ryzyka występującego podczas egzaminu VLOS (Visual Line of Sight) operatora bezzałogowego statku powietrznego. Wraz ze wzrastającym zainteresowaniem lotami bezzałogowych statków powietrznych, rośnie również liczba osób pragnących uprawiać tego typu dzia[...]
EN With increasing interest in flights of unmanned aircraft, increasing the number of people interested in this type of activities. Now, this is the most popular discipline on air sports. One of the shapes contributing to the success of the training is adequate physical and psychological condition of t[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 291--296
PL W artykule omówione zostały perspektywy rozwoju i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w służbach ratowniczych. Rynek dronów (tak potocznie nazywane są bezzałogowe statki powietrzne) jest aktualnie najbardziej i najszybciej rozwijającą się dziedziną sportów lotniczych. Bezzałogowce[...]
EN The article is about prospects for the development and use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in rescue services. Market drones (as they are commonly called unmanned aerial vehicles) is currently the most and the fastest growing area of air sports. Drones are used not only in the context of military[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 297--301
PL Z analiz policyjnych statystyk w Polsce co raku dochodzi do około 20 tysięcy zaginięć i niestety liczba ta, z roku na rok, ciągle wzrasta. Bezzałogowy statek powietrzny (BSP) może być pomocny w prowadzeniu poszukiwań oraz oględzin miejsc zbrodni. Dodatkową zaletą zastosowania BSP w tego typu akcjach[...]
EN From the analysis of police statistics in Poland every year there are about 20,000 missing. Unfortunately this number from year to year, is still increasing. Unmanned aerial vehicle (UAV) may be helpful in conducting search and inspection of crime scenes. An additional advantage of using BSP in such[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last