Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  loose self-hardening sand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1843--1846
EN The results of mechanical reclamation of waste moulding sands with furfuryl resin and activators of new generation are presented. The aim of the research described in this study was to determine what effect the addition of reclaim obtained in the process of dry mechanical reclamation could have on t[...]
2
63%
Archives of Foundry Engineering
PL Technologia mas ze szkłem wodnym utwardzanym ciekłymi estrami jest tanią i bardzo ekologiczną metoda wytwarzania mas formierskich. Z uwagi na te zalety technologia ta ma nadal duże znaczenie w wielu odlewniach do wykonywania form dla produkcji ciężkich odlewów żeliwnych i staliwnych. Regeneracja mie[...]
EN A technology of sands with water glass hardened by liquid esters is a cheap and ecologic method of producing moulding sands. Due to these advantages, this technology is still very important in several foundry plants for production of heavy iron and steel castings. Reclamation of the mixed moulding a[...]
3
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Presented are results of a research on the possibility of using artificial neural networks for forecasting mechanical and technological parameters of moulding sands containing water-glass, hardened in the innovative microwave heating process. Trial predictions were confronted with experimental resul[...]
4
51%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2015 T. 55, nr 4 51--58
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu bezciśnieniowej granulacji odlewniczych pyłów generowanych podczas: regeneracji mechanicznej zużytej masy z bentonitem (Pył 1), suchej regeneracji mechanicznej mieszaniny mas zużytych składających się w około 90% z masy formierskiej z technologii Floster[...]
EN The results of studies of the process of pressure-free granulation of foundry dust were described, including dust generated in the mechanical reclamation of waste bentonite sand (Dust 1), dust generated in the dry mechanical reclamation of waste sand mixture containing approximately 90% of Floster S[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last