Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lojalność klientów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Autorzy artykułu prezentują uwarunkowania, jakie wiążą się ze skutecznym wykorzystaniem programów lojalności w utrzymaniu klientów. Oprócz określenia pojęcia programu lojalności, autorzy wskazują znaczenie rodzaju nagród w programach schematów, według których naliczane są punkty wydatków klientów, b[...]
EN The authors present conditionality of effective utilization loyalty programmes in maintenance and winning loyal customers. Except qualification what is the meaning of a loyalty programme, the authors show the role of rewards in programmes and role of reward schedules. The role of customers' spending[...]
2
88%
Management
PL W warunkach konkurencji istotnymi cechami nabywców towarów są zachowania na rynku, zwłaszcza podejmowanie decyzji o zakupie oraz lojalność. Lojalni klienci są najbardziej wartościowi dla firmy. Problemy te przebadano metodą ankiety kwestionariuszowej na grupie 260 konsumentów. Badania wykazały, że k[...]
EN In competitive conditions, behaviours in the market, especially making decisions on purchase, as well as loyalty, are essential features of consumers. Loyal customers are most valuable for a company. These problems were studied with the use of a questionnaire survey method on a group of 260 consumer[...]
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1679--1685
PL W artykule omówione zostały zagadnienia tematyki zarządzania wiedzą m.in. poprzez przybliżenie podstawowych pojęć, jak: informacja, wiedza czy mądrość. Następnie omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się twórczej. Artykuł zawiera również prezentacje wybranych narzędzi[...]
EN The article discusses the issues subject of knowledge management by bringing the basic concepts, such as: information, knowledge and wisdom. Then we will discuss the concept of the company as a learning organization creative. Article also includes presentations of selected tools and systems, informa[...]
4
44%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 309--319
PL Artykuł dokonuje przeglądu zmian zachodzących od lat dziewięćdziesiątych na rynku energii w Polsce, w odniesieniu do modeli marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. W treści przedstawiono wybrane modele marketingowe i narzędzia stosowane na rynku polskim od przełomu lat osiemd[...]
EN This article provides an overview of changes in the Polish energy market in terms of the marketing models used by energy companies since the 1990s. It describes models and marketing tools applied in Poland, including an analysis of the relationship marketing model. The article also presents differen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last