Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka w budownictwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1486--1492
PL Zgodnie z tendencjami literaturowymi logistyka stanowi domenę innowacji. Innowacje są szczególnie pożądane w zakresie podmiotów działających w branży budowlanej. Innowacje logistyczne w budownictwie można rozpatrywać w zakresie: przedsiębiorstwa budowlanego i przedsięwzięcia budowlanego. Celem refer[...]
EN According to current literature the logistic comprise of the innovations domaine. The logistic innovations are particulary desirable in building trade. The logistic innovations in building trade ranged an enterprise and a undertalking in question. The main goal of this article is the description of [...]
2
84%
Logistyka
2015 nr 4 8932--8941, CD3
PL Omówiono zagadnienia logistyczne związane z optymalizacją systemu stropowego celem zmodernizowania stropu drewnianego o słabych parametrach technicznych. Dokonano analizy techniczno-ekonomicznej trzech różnych systemów stropowych. Wskazano jaki system stropowy będzie optymalnym rozwiązaniem pod wzgl[...]
EN Discussed issues related to the optimization of logistical systems aim to modernize the ceiling slab of wood with weak technical parameters. A technical – economical analysis of three different floor systems has been conducted. Moreover, the criterion for the system selection due to the improvement [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last