Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka magazynowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 2 27-31
PL W artykule przedstawiono propozycję zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej w procesie doboru środków transportowych w logistyce magazynowej (magazyny wyrobów i materiałów budowlanych). Optymalizacja wielokryterialna została pokazana na przykładzie doboru wózków widłowych dostępnych na ry[...]
EN This paper presents a proposal of multi-criteria optimization methods in the selection of vehicles in warehouse logistics (storage of goods and building materials). Multi-objective optimization was shown on the example of the selection of forklift trucks available on a domestic market. For this purp[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 81-87
PL W artykule przedstawiono analizę efektów wprowadzenia informatycznego systemu zarządzania magazynem wyrobów gotowych w firmie ZWS Silesia. Przeprowadzone zmiany miały wpływ na poprawę wskaźników procesów magazynowania, a także na poziom obsługi i zadowolenia klientów.
EN The article presents the analysis of the effects of the introduction of information technology management in a ready-made products storehouse in ZWS Silesia company. The changes made in the company had improved the indicators of the storing processes as well as the level of services and the satisfac[...]
3
75%
Logistyka
2017 nr 4 32--34
PL W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa, jak i jednostki funkcjonalno- organizacyjne przeznaczone do magazynowania, zmuszone są do wdrażania innowacyjnych rozwiązań (w celu utrzymania się na rynku), które dotyczą wdrażania nowych produktów, technologii oraz technik i organizacji. Celem artykułu było[...]
EN Nowadays, businesses and functional-organizational units for storage are forced to implement innovative solutions (to stay on the market), that involve the deployment of new products, technologies, techniques and organizations. The aim of the article was the theoretical and empirical presentation of[...]
4
63%
Nowoczesne Hale
2018 Nr 3 73--78
PL W artykule pokazano wyzwania, jakim muszą stawiać czoła firmy 3PL, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Omówiono typowe błędy popełniane przez pracowników podczas kompletacji zamówień oraz opisano możliwości niwelacji tych błędów. Szczególną uwagę zwrócono na wspomaganie procesu kompletacji za[...]
EN The article presents the challenges that must be faced by 3PL companies to meet the expectations of their clients. Typical mistakes made by employees during order picking and the possibilities of leveling these errors are described. Particular attention has been paid to supporting the picking proces[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 97 37--54
PL Artykuł dotyczy problemów zarządzania procesami logistycznymi i ich przebiegów w sferze logistyki magazynowej. Opisano przykładowe rozplanowanie procesów logistyki magazynowej w dwóch przedsiębiorstwach, a następnie porównano przytoczone przebiegi z procesami magazynowymi badanej firmy. W celu optym[...]
EN The thesis focuses on the problems of logistics process management and the courses of these processes in warehouse logistics. In order to optimize the management of warehouse logistics in the studied company three improvement variants were suggested. Each of those includes a description of necessary[...]
6
63%
Logistyka
2014 nr 3 907--914
PL W artykule tym zaprezentowane zostało działanie testowej aplikacji o nazwie „AR-EUR” wykorzystującej bez znacznikowe śledzenie obrazów w nauce logistyki magazynowej. Dzięki wykorzystaniu aplikacji AR-EUR studenci kierunku logistyka mogą w sposób interaktywny poznać zagadnienia i terminologie związan[...]
EN This article is presents application called "AR-EUR" that uses augmented reality technology to teach warehouse logistics. Through the use of AR applications EUR students of logistics can interactively explore the issues and terminology associated with accurate design and methods of marking EUR palle[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last