Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1999
first rewind previous Strona / 100 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 4 73-74
PL Artykuł przedstawia zasady tworzenia centrów kosztów i centrów zysku w podstawowym łańcuchu logistycznym przedsiębiorstwa. Przedstawiono problemy wyodrębniania organizacyjnego centrów, określania celów, zadań i mierników oceny dla poszczególnych ogniw łańcucha logistycznego oraz wiązania mierników o[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 4 30-31
PL W artykule autor szuka przyczyn nikłego wkładu polskich naukowców do teorii logistyki czy ekonomiki transportu, upatrując je w silnym rozproszeniu badań naukowych i braku współpracy pomiędzy polskimi ośrodkami akademickimi. Autor wskazuje na istotność samoorganizowania się, zaangażowania w pracę nau[...]
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 4 22-24
PL Aby pokazać, w jaki sposób firmy z Europy Środkowej mogą pokonać trudności związane z łańcuchami dostaw, omówiono trzy przykładowe problemy, z którymi borykają się najczęściej producenci towarów konsumpcyjnych w tym regionie i przedstawiono zalecane działania.
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
PL Specyfika działalności przedsiębiorstwa farmaceutycznego wskazuje, że właśnie w logistyce należy upatrywać jeden z mocnych punktów przewagi konkurencyjnej. Szybkość dostaw, właściwa koordynacja na linii magazyn-ekspedycja, ekspedycja-transport, sprzedaż-zaopatrzenie, rzetelność obsługi, szeroki asor[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
EN This article describes usage of radio frequency identification (RFID), technology which uses radio waves and which can be used to identify all kinds of objects in logistics. This identification method is coupled with automatic data capture and companies use it to get data into computer systems witho[...]
6
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2003 Z. 21 39-59
EN Subjective or objective role of the human beging in the process. Analysis method classification. Genesis and development of systems theory. Logistics, basic trends, development, anthropocentric concept.
7
63%
Logistics and Transport
8
63%
Logistics and Transport
EN The aim of the article is to present selected methods and tools for the improvement of the study programme in the field of ”Logistics”. The proposed methods and tools are: higher education institutions’ stakeholders opinion poll, benchmarking of study programme and study programme review. Furthermor[...]
9
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 6 28-32
PL Niezależnie od dynamiki zmian w życiu ekonomicznym, społecznym czy w sferze militarnej istota logistyki pozostaje bez zmian - jest nią osiąganie dostępności. Jest ona realizowana odmiennie w sferze biznesu, społecznej czy w wojsku ze względu na różniące się wiązki celów brane pod uwagę w trakcie pod[...]
EN In spite of dynamic development of economy, social and military aspects of nowadays we observe, that the core of logistics activities is unchanged - it is availability. It is achieved in different way in business, military or social activities because of different bundle of aims while taking decisio[...]
10
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 9 6-14
PL Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw jest od wielu lat podstawowym celem zarządzania sieciami przesyłowymi i sieciami dostaw powiązanych usług przemysłowych. Sieć dostaw gotowa do świadczenia usług, odpowiednio zarządzana i utrzymana, jest podstawą przychodu i wyniku finansowego przedsiębio[...]
11
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 6 29-30
PL Studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, działający w Studenckim Kole Logistyki Stosowanej, tradycyjnie na wiosnę przygotowali czwartą już edycję Forum Młodej Logistyki (FML). W tym roku forum odbyło się w Jachrance w dniach 1112 maja i skupiło 80 młodych ludzi. Studenci z uczelni i k[...]
12
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 12 28-29
PL Ponad 700 firm krajowych i zagranicznych z 29 krajów wzięło udział w zorganizowanej w Poznaniu na terenach MTP w dniach 20-23 września tegorocznej, 24. edycji imprezy TAROPAK. Głównym tematem tegorocznych targów był system EPC, stanowiący połączenie dwóch technologii - RFID oraz internetu. Zagadnien[...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 12 26-28
PL Konferencja TRANS'05 "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami", zorganizowana przez Instytut Marketingu Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, to już szósta edycja cyklu TRANS. Konferencje z tego cyklu odbywają się co 2 lata i[...]
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 5 30-32
PL Artykuł jest głosem w dyskusji zainicjowanej przez Krzysztofa Rutkowskiego w artykule pt. "Zarządzanie łańcuchem dostaw próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką", który ukazał się grudniowym numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" (nr 12/2004).
15
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 9 193-195
16
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 9 189-192
17
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 9 200-201
18
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 3 55-59
19
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 3 52-54
20
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 3 49-51
first rewind previous Strona / 100 next fast forward last