Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics strategy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management and Production Engineering Review
EN The scientific goal of this article was to confirm the thesis that efficient complaint management can be one the company’s competitive advantage elements of in the sphere of logistic customer service. The theoretical part of the article presents basic foundations related to complaint management proc[...]
2
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane strategie logistyczne dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w działalności przedsiębiorstw. Omówiono modele osiągania konkurencyjności oraz strategie logistyczne. Dokładnie omówiono strategię JiT (Just-in-Time) czyli dokładnie na czas. Przedstawiono także strategię[...]
EN The article presents logistical strategies for achieving competitive advantage in business operations. Discussed are models of competitiveness, strategies logistics and strategy JIT (Just-in-Time). Also presented a strategy for supply chain management and effective customer service strategy.
3
75%
Logistyka
PL Ludzie oczekują, odpowiedzialności społecznej i ekologicznej bardziej od przedsiębiorstw. W spółkach, w odpowiedzi podejmować działania filantropijne i przygotowanie audytu społecznego. Jednak najbardziej skutecznym sposobem jest połączenie interesów biznesowych firmy z potrzebami społecznymi, a w t[...]
EN People expect more social and ecological responsibility from businesses. In response companies undertake philanthropic activities and prepare social audits. However, the most effective way is to combine the company's business interest with social needs, and this way giving it a strategic dimension. [...]
4
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano teoretyczne i praktyczne aspekty elastyczności strategii logistycznej na przykładzie dystrybutora wody.
EN In the article the academic and practical aspects of logistic strategy flexibility for example the distributor of water has been presented.
5
75%
Logistyka
PL Logistyka jest obecna w różnych gałęziach gospodarki. Tak też jest w przypadku firm rodzinnych, które realizują rozmaite formy działalności. Można powiedzieć, że firmy rodzinne konkurują z większymi przedsiębiorstwami w korzystaniu z uwarunkowań i usprawnień wykorzystywanych w procesach zarządzania [...]
EN Logistics is present in a variety of industries. So it is in case of family businesses, which are implementing various forms of activities. One can say that the family business conquer with larger companies in the field of use conditions and improvements of logistic management processes. Adapting pr[...]
6
63%
Logistyka
PL Kryzys na światowych rynkach w latach 2007-2008 zainicjował zmiany w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw. Sytuacja ta wywarła ogromny wpływ na funkcjonowanie większości przedsiębiorstw, które przede wszystkim skupiły się na zwiększaniu efektywności przy mniejszym wykorzystaniu swoich zasobów. Oz[...]
EN Crisis on world markets in years 2007 - 2008 initiated changes in shaping the strategy of enterprises. This situation wielded enormous influence on functioning of majorities of companies which above all concentrated on increasing the effectiveness at smaller using its resources. It marked it bigger [...]
7
63%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 2 91--98
PL Niniejszy artykuł jest związany z praktycznym podejściem do strategii logistycznych w przedsiębiorstwach i zaawansowanych zastosowań praktycznych. Przedstawiono tu analizę i rozwiązanie konkretnego problemu decyzyjnego, jakim są usługi transportu w przedsiębiorstwie. Przeprowadzono analizę na podsta[...]
EN This paper is related to the practical approach to logistics strategies in enterprises and advanced practical applications. This article presents an analysis and solution to a specific problem, which is the subject of transport in the enterprise. It presents an analysis based on Make-or-Buy decision[...]
8
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 4 2--11
PL Artykuł poświęcony jest identyfikacji megatrendów determinujących oraz dynamizujących kierunki rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Autor prezentuje znane w skali światowej wyniki badań dotyczące strukturyzacji megatrendów i wyzwań współczesnej logistyki. W oparciu o częstość i wa[...]
EN The article concerns the identification of megatrends affecting and dynamizing the directions of logistics and supply chain management. The author present world-widely known results of the research concerning the structuring of the megatrends and challenges of the contemporary logistics. Based on th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last