Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 2 109--122, CD1
PL Ewaluacja parametrów jakości usług stanowi istotny aspekt badań nad procesami konkurencji na rynku logistycznym. Z jednej strony ewaluacja pozwala na określenie wartości obiektu prowadzonych badań, z drugiej zaś, jako metoda poszukiwań umożliwia wypracowanie nowych perspektyw w zakresie, parametr[...]
EN Evaluation of the service quality parameters is a vital aspect of competition processes research on the logistics market. On one hand, evaluation allows the determination of the value of the research object, on the other, as a method of finding new prospects in the area, it allows for the determin[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1099-1110
PL W artykule przedstawiona została charakterystyka podmiotów działających na rynku usług logistycznych oraz zakres i kryteria oceny realizowanych usług. W szczególności uwaga została zwrócona na usługi KEP (kurierskie, ekspresowe, paczkowe), których oferentami są operatorzy logistyczni, działający na [...]
EN This paper presents the characteristics of entities operating in the logistics market, and the scope and criteria for the evaluation of the services provided. In particular, attention has been paid to the CEP (courier, express, parcels) services, where the services providers are logistics operators,[...]
3
100%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN The purpose of the article is to study the structure and capacity of the Ukrainian logistics market. Based on the use of statistical methods, mathematical modeling, forecasting, the main development trends of the market of logistics services in Ukraine are determined. The research results can be use[...]
4
84%
Logistyka
2013 nr 5 8--16
PL Rynek globalnych morskich przewozów kontenerowych rozwija się dynamicznie, a jego udział w łącznych obrotach globalnego rynku frachtowego wzrasta. Rynek ten cechuje się dużą dynamiką zmian tak po stronie popytu, jak i podaży, co generuje niekiedy znaczne perturbacje dla sfery obrotu międzynarodowego[...]
EN Global maritime container transport market has expanded recently in a very dynamic way. As a result, its share in the global freight market is rapidly growing. Its demand and supply site is being undergone significant quantitative changes which generates sometimes serious distortions on both global [...]
5
84%
Logistyka
2015 nr 4 7041--7050, CD2
PL W artykule zaprezentowano najważniejsze rezultaty badań i analiz europejskiego rynku logistycznego, które w ostatnich dwóch latach zostały przeprowadzone przez trzy międzynarodowe firmy doradcze tj. Colliers International, Prologis i Knight Frank, a następnie opublikowane w formie odpowiednich rapor[...]
EN The paper presents the main results of research and analysis of the European logistics market, which have been carried out by three international consulting firms in the last two years, it means Colliers International, Prologis and Knight Frank, and then published in the form of appropriate reports.[...]
6
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 1 2--11
PL Artykuł dotyczy identyfikacji rozwoju oraz osiągnięć logistyki jako ważnego sektora/sfery gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Mając na uwadze rosnące stale znaczenie sfery logistyki dla rozwoju gospodarczego, podjęto próbę analizy porównawczej i oceny całkowitych wydatków w sferze współczesnej[...]
EN The article concerns the identification of the logistics development and logistics performance as the important sector/field of the economy in the European Union countries. Taking into account an increasing significance of the logistics area for the development of the economy, the article presents a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last