Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 41--48
PL [...] We współczesnym świecie coraz wyraźniej można zaobserwować stale postępujący proces urbanizacji oraz narastającą koncentrację ludności, majątku i potencjału gospodarczego w wyodrębnionych jednostkach terytorialnych Z tego powodu współczesne wyzwania logistyczne coraz częściej odnoszą się do sy[...]
EN The article presents the idea of urban logistics and indicates the necessity of logistic support for transport organisation within a city. The main reasons for that is. progressive urbanisation process, increasing level of transport congestion and requirement to apply the transport solutions accordi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 5 131--144
PL Artykuł prezentuje teoretyczne rozważania nad zastosowaniem i wykorzystaniem zasad logistyki w transporcie, zarówno w samym procesie przewozowym, jak i w organizacji całego transportu, włączając do rozważań wykorzystanie przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych. Przedstawiono możliwości optymali[...]
DE [...] Der Logistikansatz ist seit einigen Jahrzehnten in Wissenschaft und Praxis dominant. Die ursprüngliche Anwendung der Logistik in der Wirtschaft hat sich von der Automobil industrie auf nahezu alle Industriezweige, das Handwerk und den Dienstleistungssektor ausgeweitet. Mit der Ausweitung der A[...]
3
84%
Logistyka
2015 nr 4 5440--5448, CD 2
PL Zachęcenie społeczeństwa do rezygnacji z komunikacji samochodowej stanowi obecnie wyzwanie dla większości metropolii na całym świecie. Obserwować możemy różne trendy w działaniach władz miast, co często stanowi inspirację do podejmowania nowych inicjatyw. Obecna promocja zdrowego trybu życia i upraw[...]
EN Encourage the society to abandon the automobile communication is a challenge for the majority of metropolises around the world. We can observe a variety of trends in the activities of city authorities, which often provides inspiration to undertake new initiatives. The current promotion of healthy li[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last