Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic strategies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono strategię rozwoju łańcuchów żywnościowych w Polsce opartą na wykorzystaniu technologii informacyjnych. Jest nią strategie przezroczystości stanowiąca adaptację strategii lidera kosztowego M. Portera w warunkach działania w gospodarce sieciowej. Strategią uzupełniającą strate[...]
EN In the paper there are presented two main strategies, that are based on M. Porter’s: leder cost and heterogenity strategies to information technology environment. First of them is Food Transparency Strategy that improved food chain effectiveness. The second one is flexibility strategy based on outso[...]
2
100%
Logistyka
2000 nr 1 25-28
3
100%
Logistyka
2014 nr 1 24--27
PL Artykuł koncentruje się na przedstawieniu odwróconego łańcucha dostaw, którego rola we współczesnym biznesie rośnie wraz z powstawaniem regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz możliwości zmniejszenia kosztów operacyjnych. W publikacji omówione zostały także główne problemy w rozwoju dającego k[...]
EN The paper focuses on the presentation of the reverse supply chain, ofwhich the role in the modern business grows along with the increasing number of environmental regulations and possibilities of reducing an operating cost. The paper also describes main problems in developing the profitable chain an[...]
4
100%
Logistyka
2016 nr 3 15--19
PL Współcześnie mobilność indywidualna utożsamiana jest z indywidualnym transportem samochodowym. Asocjacja taka już w niedalekiej przyszłości może być zupełnie nieaktualna, a sposoby przemieszczania się osób zupełnie odmienne od tych znanych dziś. W artykule przedstawione zostały tendencje rozwojowe w[...]
EN Today the individual mobility is identified with individual car transport. This kind of association may be completely outdated in the near future. The ways of movement of people will be quite different from those which are known today. The aim of this article is to present the trends in the area of [...]
5
100%
Logistyka
2015 nr 5 47--55, CD1
PL Zarządzanie logistyczne w nowoczesnym działaniu przedsiębiorstw jest bardzo ściśle związane z systemem zarządzania. Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem winno rozpocząć się od określenia celów logistycznych wyraźnie powiązanych z celami przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności strategie logistyczne[...]
EN Logistics Management in the modern corporate action is very closely related to the management system. Optimal management of the company should start by identifying logistical purposes clearly linked to the objectives of the company, followed by logistics strategies should be linked to the overall st[...]
6
84%
Logistyka
2000 nr 6 18-19
PL Uniwersytet Techniczny w Berlinie wespół z Federalnym Stowarzyszeniem Logistyki (BVL), przedstawił w październiku 2000 roku raport o wynikach badań na temat logistyki w przemyśle, handlu i usługach (niem. Trends und Strategien in der Logistik 2000+. Eine Undersuchung der Logistik in Industrie, Hande[...]
7
84%
Logistyka
1999 nr 6 15-15
8
84%
Logistyka
1999 nr 6 28-29
9
84%
Logistyka
1999 nr 6 10-11
10
84%
Logistyka
1999 nr 6 24-25
PL Autorzy w artykule dzielą się dotychczasowymi doświadczeniami Międzynarodowej Grupy Doradczo - Inżynierskiej Miebach Logistik z Berlina z obliczeń kosztów logistyki przy pomocy programu komputerowego opracowanego przez własnych specjalistów. Na podstawie wyników prac z wykorzystaniem tego programu m[...]
11
67%
Logistyka
1999 nr 6 19-23
PL W artykule przedstawiono doświadczenia z wdrażania w firmie dystrybucyjnej zintegrowanego systemu informatycznego ASW klasy ERP z wykorzystaniem filozofii restrukturyzacji procesowej przedsiębiorstwa w oparciu o metodykę BRP (Business Proces Reengineering).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last