Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1554--1559
PL W artykule omówione zostały sposoby identyfikacji europejskich procesów logistycznych co ułatwia ich charakterystykę, określenie determinant procesu planowania logistycznego, adekwatnego do istoty celów eurologistyki.
EN The article explains methods of identification of the European logistic processes, that facilitates their characteristics, defining the determinants of the process of logistic planning adequate to the essence for the eurologistics purposes.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2019 z. 127 69--79
PL Projekt logistyczny będący konsekwencją postępu technologicznego i przemian społeczno-gospodarczych nie jest już tylko jednorazowym wydarzeniem w życiu firmy. Coraz częściej stanowi proces sankcjonujący rozwój firmy i jej działalność inwestycyjną, ale może także być procesem ciągłym, którego celem j[...]
EN Logistic project resulting from technological progress and social and economic transformations is no longer just a one-off event in the life of the company. More and more often it is a process that sanctions the development of the company and its investment activity, but it can also be a continuous [...]
3
84%
Logistyka
PL Duże przedsiębiorstwa przewozów pasażerskich działają obecnie w warunkach konkurencji rynkowej i coraz większej walki o zmniejszające się grono klientów. Z tego względu konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań pozwalających podnieść jakość świadczonych usług oraz zwiększyć rentowność prowadzonej d[...]
EN At present big passenger transport companies act under a lot of pressure from competition and they keep on fighting for constantly shrinking amount of customers. Therefore it becomes crucial to search for solutions that would enable increasing the standard of provided services and would make the bus[...]
4
84%
Logistyka
2015 nr 2 705--711, CD1
PL Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań istotnych dla procesu planowania logistycznego rekultywacji terenów górniczych po zakończonej eksploatacji. Autorzy podjęli próbę określenia optymalnych form zagospodarowania terenów pogórniczych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju gminy i wojew[...]
EN The article attempts to determine the conditions essential to the process of logistic planning reclamation of mining terrains after the end of operations. The authors attempted to determine the optimal forms of post - mining terrainns use in accordance with sustainable development of the munici[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last