Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistic audit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN In order to improve the conditions for logistic decision-making at industrial enterprises it is necessary to set up procedures for timely supply of data on the current situation of logistic system. The task can be performed by logistic audit - an instrument commonly used at German enterprises. Logis[...]
2
60%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 421-433
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące audytu logistycznego, który coraz częściej wykorzystywany jest jako instrument umożliwiający doskonalenie systemu logistycznego, poprzez wskazanie przyczyn powstawania zakłóceń i ustalenie kierunków usprawnień systemu. Wyniki audytu logistycznego stanowi[...]
EN The article discusses the issues related to the logistic audit, which is morę and morę rreąuently used as a tool which allows for development of the logistic system through understanding the causes of disruptions in the system and settling the direction of possible improvements. The score of a logis[...]
3
60%
Logistyka
2000 nr 6 34-35
PL Ostatnie lata to okres intensywnego wdrażania przez firmy norm związanych z podnoszeniem jakości produktów oraz z systemami zarządzannia jakością. Wśród wdrożeń dominują rozwiązania oparte na normach z serii ISO9000. Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej wprowadzają równolegle branżowe standardy [...]
4
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 107 5--22
PL Badania prowadzone były w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W publikacji omówiono metody badań ryzyka, analizę audytu logistycznego oraz sporządzania na tej podstawie rejestru ryzyka. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia i niebezpieczeństwa dotyczące procesów logistycznych.
EN The research was conducted in a manufacturing company. This study has been enriched with the characteristics of risk-testing methods, analysis of the logistic audit and preparation of a risk register on this basis. The aim of the article was to draw attention to the dangers and dangers of logistic p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last