Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  log-normal distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Structure and Environment
EN Air void size and number distribution constitutes a major characteristic, which substantially contributes to building up concrete resistance to cyclic freezing and thawing. The standard pore spacing factor L is based on the Powers model. Due to the assumptions made in the model, it may not be able t[...]
2
84%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2011 Vol. 46 95-106
PL Próbki czystego kwarcu poddano analizie sitowej w celu wydzielenia dziewięciu wąskich klas ziarnowych. Klasy te użyto do przygotowania zgładów, które analizowano za pomocą komputerowej analizy obrazu (IA) w celu wyznaczenia składu ziarnowego (PSDs) każdej klasy. Określano zarówno rozmiar jak i współ[...]
EN In this research, a pure quartz sample was subjected to sieve analysis and nine narrow size fractions were obtained. Polished sections were prepared from the representative samples of each fraction and were examined by image analysis (IA) to determine particle size distributions (PSDs) of fractions.[...]
3
84%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 39 62--73
PL Praca jest kontynuacją badań przeprowadzonych na podstawie danych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec z okresu 1964–2009 i opublikowanych w czasopiśmie „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, str. 197–208. Tematyką opublikowanej pracy są dwie metody wyzna[...]
EN The problem analyzed in this paper is the continuation of research conducted on data from Wrocław-Swojec agro- and hydrometeorology observatory in 1964–2009 period and published in “Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, pp. 197–208. The paper concerns two methods of calculation[...]
4
84%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The process of wood bending displays measurable departures from the standard beam theory. The most well-known departures are caused by shear. In the mathematical part of this work we found and analysed full plane stress of wood which occur in III-point and IV-point loading. Hill-type strength criter[...]
5
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The aim in this work is to develop a log-normal distribution of heterogeneous nucleation substrates for the composite based on AZ91 alloy reinforced by SiC particles. The computational algorithm allowing the restore of the nucleation substrates distribution was used. The experiment was performed for[...]
6
84%
Reports on Geodesy
2004 nr 1/68 45--49
EN The paper presents the results of an adjustment of the random variables with the log-normal distribution. Adjustment has been carried out with selected non-linear methods: the non-linear least square method (for normal and log-normal distributions), the least log-square and log-normal method (for lo[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 77-84
PL Na podstawie wyników rozdrabniania porfiru w laboratoryjnych kruszarkach szczękowych i walcowych porównano dwie metody aproksymacji krzywych składu ziarnowego produktów. Okazało się, że zbieżność aproksymacji obydwoma sposobami jest bardzo duża. Stosowano trzy rozkłady aproksymujące: rozkład log-nor[...]
EN Basing on porfire crushing results obtained in jaw and roll crushers two methods last square method and moment method size distribution curves in crushing products was compared. The very high convergence of the two methods was proved. Three distributions were applied: log-normal, Weibull's distribut[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last