Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lipids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanologia
2001 No. 43 (4) 405-420
EN Fluffy layer suspended matter (FLSM) and surface sediment samples from the Pomeranian Bay were examined for fatty acid, lipid and organic matter contents. FLSM is a several-centimetre-thick layer of fairly concentrated particulate matter lying on the sea floor significantly affecting the flux of mat[...]
2
100%
Nukleonika
EN In the present work, we report the results of a spin trapping ESR study of four essential oils widely used for skin care products such as creams and bath salts. The studied essential oils are Rosmarini aetheroleum (rosemary), Menthae piperitae aetheroleum (mint), Lavandulae aetheroleum (lavender), a[...]
3
100%
Oceanologia
2014 No. 56 (4) 881--887
EN The biochemical composition (carbohydrates, protein, lipids, fatty acids and amino acids) of the nereid polychaete Pseudonereis anomala Gravier 1901, from a shallow part of the Alexandria coast (Egypt), was studied seasonally. The results revealed that P. anomala had a lower water content, higher ca[...]
4
88%
Molecular and Quantum Acoustics
2007 Vol. 28 285-292
EN Ultrasound absorption technique was applied to compare the influence of two coumarines: 4-hydroxycoumarin and umbe1liferone (7-hydroxycoumarin) on the phase transition of lipid membranes. There was examined the effect of these coumarines on lipid membranes obtained on the basis of three lecithins di[...]
5
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Screening of fourteen Baltic green algal strains provided basic data on their mass culture potential for the purpose of valuable biomass production with particular emphasis on lipid content. Selected microalgae were grown under non-stressed conditions in order to identify those characterized by effi[...]
6
75%
Oceanologia
2013 No. 55 (2) 435-451
EN Variations in protein, carbohydrate, lipid, ash, moisture, fatty acid and amino acid contents of the seaweeds Ulva lactuca Linnaeus (Chlorophyta), Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux and Pterocladia capillacea (S.G. Gmelin) Bornet (Rhodophyta) were studied seasonally from spring to autumn 2010. T[...]
7
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badano wpływ temperatury przechowywania na zmiany oksydacyjne lipidów w mrożonym boczku wędzonym przechowywanym w -15, -30 i -50°C. Określono kinetykę zmian liczb: nadtlenkowej (LOO), anizydynowej (LAN), tiobarbiturowej (TBA) i kwasowej (LK). Ponadto określono stopień utleniania tłuszczu (liczba Tot[...]
EN The influence the temperature storage on the oxidative change of lipids in frozen smoked bacon keeps in -15, -30 and -50°C was studied. The kinetics changes: peroxide (LOO), anisidine (LAN), thiobarbituric (TBA) and acidic (LK) values was evaluated. Moreover, the degree of the oxygenation of the fat[...]
8
75%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 9 44--49
PL W pracy omówiono funkcje żywieniowe i fizjologiczne lipidów w organizmie człowieka. Scharakteryzowano zapotrzebowanie organizmu na tłuszcz oraz aktualne zalecenia spożycia. Przedstawiono znaczenie lipidów w powstawaniu chorób cywilizacyjnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, miażdżyca czy chorob[...]
EN Nutritional and physiological functions of alimentaries lipids in human organism were discussed in paper. The organism fat requirement and real recommendations of intake were characterized. The significance in increasing the level of people suffering from civilisation diseases (cardiovascular diseas[...]
9
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN This study aims to determine the effect of progressive loss of the surface active phospholipids on the characteristics, and hence tribological function of articular cartilage. In accordance to Hill's hypothesis, 3-7 lipid bilayers at pH 7.4 operate as the solid lubricant in the cartilage-cartilage i[...]
10
63%
Polish Journal of Ecology
EN Ecological research using stable isotopes has progressed rapidly during the last 20 years and although more studies are including the addition of isotopically labelled compounds at tracer levels, the overwhelming majority rely on measurements of natural abundance ratios. Access to isotope ratio mass[...]
11
63%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 4 14--16
PL Powlekanie żywności jest technologią, która pozwala zachować jakość powleczonych produktów. Filmy i powłoki jadalne są tworzone z białek, polisacharydów i lipidów. Opakowania jadalne na bazie jednego składnika zazwyczaj charakteryzują się dobrymi właściwościami barierowymi bądź mechanicznymi. W celu[...]
EN Food coating is a technology that enables to maintain the quality of coated products. Edible films and coatings are made from proteins, polysaccharides and lipids. Edible packaging, as made from only one component, is characterized by good barrier or mechanical properties. In order to achieve demand[...]
12
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 906-911
13
63%
Camera Separatoria
2015 Vol. 7, No. 2 137--157
PL Tłuszcze i produkty ich konwersji stanowią złożoną grupę związków organicznych, o różnorodnej i skomplikowanej strukturze. Istotnym problemem, zwłaszcza w rozdzielaniu szczegółowym tak złożonych i zróżnicowanych analitów na poszczególne indywidua chemiczne jest ogromna różnorodność budowy związków c[...]
EN Fats and their conversion products are a complex group of organic compounds with diverse and complicated structure. A major problem, especially in “detailed” separation of such complex and varied mixtures into individual chemical compounds, is a huge variety of chemical structure of chemical substan[...]
14
51%
Camera Separatoria
PL Pióra ptaków są obecnie powszechnie wykorzystywanym materiałem analitycznym służącym do badań jakościowych i ilościowych m.in. w ekotoksykologii (metale ciężkie, trwałe związki organiczne), fizjologii i chemotaksonomii ptaków (barwniki, bakteriostatyki), agrotechnice i weterynarii drobiu (preparaty [...]
EN Birds’ feathers are the subject of interest for lots of research projects regarding for example monitoring of ecosystems before and after environmental contamination, qualitative and quantitative analyses of organic and inorganic pollutants, chemotaxonomic studies, physiology of birds. This paper is[...]
15
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Materiał do badań stanowiły okonie pochodzące z połowów gospodarczych prowadzonych wiosną (05.2009) oraz jesienią (11.2009) w jeziorze Miedwie. Połowy ryb prowadzone były wontonami o rozmiarach oczka od 40 do 45 mm. Do badań pozyskano 50 okoni, po 25 sztuk z każdego połowu. Ryby ważono [g], a następ[...]
EN The study material comprised perch obtained from commercial catches conducted in May and November 2009 in Lake Miedwie. Catches were made using gill nets with a mesh size ranging from 40 to 45 mm. Fifty perch (25 from each of the catches) were obtained for the study. The fish were weighed [g], and t[...]
16
45%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1347-1350
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last