Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lipid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Molecular and Quantum Acoustics
2004 Vol. 25 243-248
EN In the study effect on phosphocholine bilayers of cholesterol additive and of 7-DHC additive was compared depending on the lenght of phosphocholine acyl chain. Ultrasound absorption measurements were the basis of invastigations. They have shown that structurally similar cholesterol and 7-DHC molecue[...]
2
100%
Acta Chromatographica
2016 Vol. 28, no. 3 373--385
EN Prions of the baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae allow for the inheritance of complex traits based solely on the acquisition of cytoplasmic protein aggregates and confer distinctive phenotypes to the cells which harbor them, creating heterogeneity within an otherwise clonal cell population. Thes[...]
3
88%
Environment Protection Engineering
EN A cationic oleic acid reversed micellar system was used to simplify and enhance the purification of bovine lactoferrin (Lfn) from whey. The rate of Lfn extraction by the application of 30 kHz supersonic treatment to the organic solvent phase (P < 0.01) was by 1.5 time higher compared to non-superson[...]
4
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 4 817-829
PL Prażenie jest jedną z ważniejszych operacji technologicznych w procesie przerobu ziarna kakaowego, a warunki prażenia mają ogromny wpływ na jakość ziarna. Celem pracy było dobranie takiej temperatury i wilgotności względnej powietrza w procesie konwekcyjnego prażenia, aby zminimalizować migrację tłu[...]
EN Roasting is one of the most important technological unit operations in processing of cocoa beans; its conditions essentially determine the quality of the product. The aim of this research was to optimize the temperature and relative humidity of air used for convective roasting of cocoa beans in orde[...]
5
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2015 T. 3 9-27
PL Z uwagi na fakt, że lipidy stanowią bezpieczne składniki kosmetyków, w części opisowej artykułu na wstępie scharakteryzowano lipidy. W dalszym ciągu omówiono kwasy tłuszczowe, oraz lipidy proste, złożone izoprenowe. Następnie podano przegląd kosmetyków zastosowujących lipidy. W części badawczej arty[...]
EN Consideration the fact, that lipids are safety ingredients of the cosmetics, the lipids, o on the begining of the article, in the descriptive section, were described. On the next step the fatty acids, the ordinary lipids, the complex and isoprene lipids were discused. After wards there are show the [...]
6
75%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 2 123--129
PL Hodowla i wykorzystanie mikroglonów jest obecnie intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym. Niektóre gatunki mikroalg, w odpowiednich warunkach, gromadzą duże ilości tłuszczu w komórkach, który ma odpowiedni profil kwasów tłuszczowych do produkcji biodiesela. Etapem kierunkującym mikroglony na[...]
EN The cultivation and utilization of microalgae is now a intensively developing area of research. Some species of microalgae, under appropriate conditions, accumulate large amounts of lipids in the cells. This lipids have a suitable profile of fatty acids for biodiesel production. The culture of micro[...]
7
62%
Wiadomości Chemiczne
2017 [Z] 71, 1-2 109--132
EN Lipid-protein systems paly curtail roles in living systems [49]. Hence, a determination of their structure at different levels of organization is still one of the most important tasks in many research projects. A study of lipid-protein systems is based on many physicochemical techniques, such as spe[...]
8
51%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 239-241
PL Diament jest jednym z niezwykłych materiałów biorących udział w wytwarzaniu warstw na implantach medycznych. Prawdopodobnie nanokrystaliczny diament nie powoduje istotnych uszkodzeń komórek ciała ludzkiego. Ważnym problemem jest wpływ nanokrystalicznego diamentu na peroksydację lipidów w surowicy kr[...]
EN The nanocrystalline diamond is a perfect biomaterial which is used to cover medical implants. Biological properties of the nanocrystalline diamond indicate, that this material inhibits prooxidant processes in human body. Lipid peroxidation is one of the oxidative free radical mechanisms which takes [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last