Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  linear velocity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 99 81-86
PL Dla kalibracji układów pomiaru prędkości w oparciu o wirującą tarczę niezbędna jest wartość promienia, który określa prędkość liniową. Zaproponowano metodę, która umożliwia przeprowadzenie kalibracji bez konieczności posiadania dokładnych współrzędnych środka promienia wirującej tarczy (z niepewnośc[...]
EN For calibration of velocity measurement systems based on rotation disk they must be known the radius, which defined liner velocity. They were proposed method, which need two measurement point and need not known the exactly coordinates of center of radius (with uncertainty ± 0.5 mm). Main uncertainty[...]
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1473--1475
PL Artykuł dotyczy wyznaczenia prędkości liniowej bijaka testera zderzeń wykorzystywanego do badań materiałów przeciwwstrząsowych metodą swobodnego spadku. Zaproponowano procedurę wyznaczenia rzeczywistej prędkości liniowej wykorzystując zarejestrowane obrazy przemieszczenia bijaka za pomocą kamery szy[...]
EN The paper concerns the determination of the linear velocity of impact tester used for research of the dynamic properties of cushioning materials according of the height of free fall. In proposed method the recorded images of the movement of the impactor with the high speed camera are used. The obtai[...]
3
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zależności opisujące prędkości liniowe środków połączeń ruchowych oraz środków mas ogniw dla otwartych łańcuchów kinematycznych. W przeciwieństwie do klasycznej metody macierzowej kinematyki, przedstawiona metoda nie wymaga różniczkowania względem czasu współrzędnych wektora po[...]
EN The study presents relations describing the linear velocity of movement connection centres and link mass centres for open kinematic chains. Contrary to the classical method of matrix kinematics, the presented method does not require differentiation against time of coordinates of position vector and [...]
4
72%
Logistyka
2015 nr 3 3750--3757, CD 1
PL Przemysłowe rozwiązania pomiarów prędkości liniowej zazwyczaj opierają się o pośrednie obliczenie wartości z pomiaru prędkości obrotowej. Podczas badań dynamicznych podwozi lotniczych standardowe metody nie znajdują zastosowania. Konieczne zatem stało się poszukiwanie innych metod. W artykule przeds[...]
EN Industrial solutions of linear velocity measurement are usually based on the indirect method of rotational speed measurement calculations. During the landing gear drop test the chassis moves down in a free fall. Differences between industrial and laboratory measurement method makes it inappropriate [...]
5
58%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zawarto analizę wpływu prędkości obrotowej i liniowej wysuwającego się brykietu na działanie opracowanego mechanizmu jego przecinania. Aby brykiet tworzony metodą zwijania z niepociętych roślin można było prawidłowo podzielić trzeba pamiętać, że wychodząc z komory wykonuje on ruch śrubowy. W[...]
EN The study presents analysis of influence of rotation and linear velocity of an outgoing briquette on performance of its developed cutting mechanism. In order to divide briquette correctly, which was previously formed by the rolling method out of uncut plants, one shall remember that the briquette pe[...]
6
58%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 5/114 5--16
PL W pracy jest przedstawiona analiza porównawcza przebiegów prędkości i przyspieszenia liniowego zmierzonych przyrządami analogowymi z pomiarami realizowanymi w systemach GPS. Omówiono także problem redukcji tych wielkości z punktów mocowania przyrządów do środka mas. Pokazano przykład z wynikami pomi[...]
EN In the paper there is shown the comparative analysis of the courses of linear acceleration and velocity measured using analog devices and measured using GPS systems. There is also discussed the problem of the reduction of these parameters from their location points to the center of masses. The examp[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last