Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  limiting capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 427-438
PL W pracy przedstawiono spójną skomputeryzowaną metodę kształtowania różnorodnych elementów konstrukcyjnych według metody statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń. Przygotowano pakiet programów rozwiązujących wybrane układy linii nieciągłości naprężeń. Następnie opracowano algorytmy i przygo[...]
EN The paper presents the coherent computerised methodology of designing various structural elements by Statically Admissible Discontinuous Stress Fields (SADSF) method. The software package solving selected stress discontinuity lines configurations was prepared. Next, the algorithms were prepared and [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 107-120
PL W opracowaniu dokonano eksperymentalnej oceny teoretycznej zależności, określającej nośność graniczną spawanego ramowego węzła TRH, wzmocnionego elementem trókątnym. W Politechnice Białostockiej przeprowadzono badanie tego typu połączeń. Uzyskane wyniki pozwoliły na weryfikację opracowanej formuły.
EN The paper refers to the experimental estimation of the theoretical solution of the strength of the TRH welded joints strengthend by an H haunch. Except the theoretical formula all complete experimental results of the 11 tests which were realized in Technical University of Białystok are presented. Th[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 131-143
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu spękań żelbetowych ścian komory fermentacyjnej na bezpieczną eksploatację obiektu. Zbiornik składa się z trzech elementów konstrukcyjnych: leja osadowego, ściany komory i kopuły przekrywajacej. Elementy zbiornika wykonano jako monolityczne z betonu zbrojonego. Wy[...]
EN The paper presents the analysis of influence of scratching in the biological treatment plant walls on the operational security of the construction. The biological reactor, with 16 m diameter and capacity of 3150 m3 was shaped as three elements construction, such as sedimentary funnel. Torroidal c[...]
4
51%
Builder
2016 R.20, nr 9 78--80
PL Obecnie na rynku krajowym jest duże zapotrzebowanie na modernizację, remonty lub przebudowy istniejących obiektów kubaturowych. Przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji przydatna jest metoda pozwalająca wykorzystać rezerwy plastyczne istniejących układów konstrukcyjnych. W tym celu przydatna [...]
EN The problem of reconstruction of existing steel buildings will be presented in an article series, which will describe aspects and issues that are important from the point of view of a correctly and rationally led building reconstruction, according to the currently binding law and to the author’s per[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last