Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 44-46
PL Od początków swego istnienia Lyon związany jest ze światłem w różnej jego postaci. Już w pierwotnej nazwie miasta – Lugdunum – kryją się odniesienia do niego. „Dunum”w języku galijskim oznacza fortecę lub wzniesienia, a słowo „lug” może być interpretowane dwojako. Z jednej strony jest to celtyckie b[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 42-45
PL Współczesne miasto atakuje nas ogromną ilością wielowarstwowych, agresywnych informacji sensualnych. W ich natłoku publiczna przestrzeń miejska powinna stać się oazą spokoju, gdzie będzie można oderwać się od pędu codziennego życia.
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 38-40
PL Światło w przestrzeni publicznej nie tylko zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ale i pokazuje, jak ciekawie mogą być zaaranżowane nabrzeża rzek czy przydrożne wyspy pełne zieleni.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2012 Nr 1 (625) 89--93
PL Światło naturalne jest w architekturze sakralnej nad wyraz ważne – pełni nie tylko funkcje użytkowe, ale także tworzy nastrój. Właściwie zakomponowane światło zapewnia nam nie tylko dobre samopoczucie, ale także umożliwia podziwianie wizji twórcy i wystroju wnętrz. Światło jest integralnym elementem[...]
EN Natural light in sacred architecture is extremely important, it not only performs utilitarian function, but it also functions to build the atmosphere inside the object. Good composition of light makes us not only feel good, but also makes it possible to admire the vision of artist and the interior d[...]
5
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Samples of long term exploited geothermal waters sometimes show that composition of water has been changed during the exploitation. Those changes can be caused by neglecting appropriate standards application during of sampling or other factors such as: chemical and biological nature of the sa[...]
6
100%
Polish Journal of Ecology
EN The relations between Photosynthetic photon flux density (PPFD) and both the number of silver fir (Abies alba) seedlings per unit area and their height growth were investigated. The study was carried out in the Sudety Mts (SW Poland, 50°28' N, 16°19' E), in a forest stand dominated by spruce (Picea [...]
7
100%
Zieleń Miejska
2015 Nr 12 45--47
PL Rok 2015 to okrągła rocznica kilku ważnych wydarzeń naukowych, związanych ze światłem oraz technologią świetlną. Aby je uczcić, Zgromadzenie ONZ postanowiło okrzyknąć 2015 r. Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Fakt ten skłania do refleksji nad współczesnym znaczen[...]
8
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This article presents the results of research carried out on the formation of light parameters of the phosphor coatings and surfaces of fluorescent lamps. Particular attention has been paid to those parameters which influence the formation of light parameters such as light efficacy and ripple. The r[...]
9
88%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule podano podstawowe informacje dotyczące zagadnień konwersji energii elektrycznej na energię świetlną. Wskazano parametry, które mogą wpływać na kształtowanie się parametrów świetlnych. Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tętnienia w funkcji temperatury barwowej lamp fluorescencyjny[...]
EN Basic information on the problems of converting the electrical energy into the light energy has been given in the paper. Parameters, which can influence the light parameters, have been pointed out. Measurement results of ripple factor versus colour temperature of fluorescent lamps supplied with AC v[...]
10
88%
Fundamenta Informaticae
EN The evolution of life on our planet is briefly reviewed emphasizing the roles played by light and language. Life and language are regarded as a single interlocking system which light has stimulated to serve as an organ of cosmic awareness. Light first rewarded life with energy. Light then stimulated[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 323-325
PL Na rynku jest dostępnych wiele typów żarówek samochodowych. Wielu kierowców kupując żarówki do swoich samochodów zastanawia się, jakie z nich wybrać, często kierując się subiektywną oceną wybierając produkty w kolorowych i przeźroczystych opakowaniach. Producenci na opakowaniach podają informację, k[...]
EN At the moment there many types of automotive bulbs available on the market. Many drivers improve the lighting of their cars incorporating the bulbs described as “xenon”, +30 %, +50 %, +90 % „lights on road” in the reflectors. However such modification is unsuccesful in many cases, because the road l[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przyglądając się architekturze w skali urbanistycznej, doświadczamy procesu jej ewolucji. W skali architektonicznej żywot obiektów wydaje się zaś być skończony. Przemijanie architektury to jednak nie tylko proces ciągły, możemy dopatrzeć się w nim cykliczności. Światło i powietrze pomiędzy bryłami s[...]
EN Architecture at the urban scale is in constant evolution. At the scale of architectural detail the objects appears to be finite. Transience of architecture is not only a continuous, regressive process, we can observe a cycle in it. The light and air between the solids are the background, through whi[...]
13
75%
Logistyka
PL Diody LED to znane źródła światła, które początkowo były wykorzystywane, jako elementy sygnalizacyjne, ale dziś skuteczność świetlna tych elementów uległa znacznej poprawie, przez co znalazły one zastosowanie w oświetleniu. Diody LED charakteryzują się niewielkim rozmiarem, długa żywotnością i dużą [...]
EN The light emitting diodes are known as the light sources which have been initially used as signalling elements. Actually their application for lighting purposes is possible owing to significant improvement of their luminous efficiency. The light emitting diodes are characterized by small size, long [...]
14
75%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 4 73-77
EN The fascination of the natural beauty of light and shadow was accompanied by a man from the beginnings of civilization. We can find evidences for it both in the cosmological concepts of different cultures, as well as in the rich symbolism associated with the worship of deities. With the development [...]
15
75%
Oceanological Studies
EN Two species of blue-green algae have been studied under laboratory conditions in several combinations of salinity (0, 8, 16, 24 PSU), light (20, 70, 120, 170 μE m^-2 s^-1) and temperature (20, 25, 30, 35 °C). Temperature within the range of 30-35 °C and light intensity of 170 μE m^-2 s^-1 were[...]
16
75%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The average coefficient of light scattering by surface fractal structures is calculated within the limits of the Kirchhoff method. A normalized band-limited Weierstrass function is presented for modeling 2D fractal rough surfaces. On the basis of the numerical calculation of the average scattering c[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Akcentując znaczenie "architektury światła", autor podkreśla rolę i miejsce architekta XXI wieku, który powinien być znawcą swojej dziedziny - teorii architektury, a także estetą, który konstruując winien ułatwiać ludziom warunki codziennej egzystencji w miejscu ich przebywania. Dzięki temu środowis[...]
EN While emphasizing the meaning of "light architecture", the author points at the role and place of an architect in the 21st c. An architect should not only be a specialist in the theory of architecture, but at the same time an aesthete, who while designing enhances an everyday living standard for peo[...]
18
75%
Architektura Krajobrazu
2007 nr 4 4-8
EN Synthesis stimulates the mind, make us reflect. We see less but we notice more and feel more. The limited range of viewing makes our imagination work and allows us to see inside ourselves. Inaccessible spaces for the eye fill thoughts, senses and emotions. The source of light in landscape is one of[...]
19
75%
Architektura Krajobrazu
2007 nr 4 35-43
EN The light determines the perception of the space. The lights and the shadows belong to the plastic structure of three-dimensional composition. The type of lighting - daylight or artificial light - could determine the solution of compositional order. The correct lighting integrates the spatial struct[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2002 Z. 19 7-14
PL Stworzenie wizji, koncepcji oświetlenia jest skomplikowanym procesem i nie ogranicza się tylko do wyboru lamp. Wręcz błędem jest koncentrowanie się na oprawach, zamiast na oświetlanych płaszczyznach we wnętrzu. Najważniejsza staje się inscenizacja obszarów jasnych i ciemnych, czyli decyzja, gdzie pa[...]
EN Conjuring up visions and conceptualizing lighting designs is a complicated process and does not only mean choosing proper lights. It is a mistake to focus exclusively on the lamps and fixtures instead of concentrating on the surfaces of the interiors being lit. Arrangement of the light and dark spac[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last