Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  life quality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Większość priorytetów stawianych przez Unię Europejską związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczy jakości życia i nowych materiałów budowlanych. Istotne znaczenie w tych priorytetach odgrywa środowisko zurbanizowane z warunkami, jakie niesie dla mieszkańców. Coraz większa uwaga kosztów utrzyman[...]
EN Life quality and new technologies of building industry are main priorities for UE which connected with housing. Comfortable conditions for inhabitants of urban environment have essential meaning in these priorities. Increasing amount of attention is paid to operating costs in the context of the cycl[...]
2
100%
Problemy Jakości
PL 25 listopada br. obradowała w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej Konferencja pn. "Wpływ jakości życia na zarządzanie organizacjami". Organizatorami byli: Ministerstwo Gospodarki, KIG oraz Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.
EN The article is dedicated to analysis of life quality applied for individuals. It is an effect of comparisons realized by people in different periods of their proper life. Practically it leads to certain balance of various incidents appearing during the life of each person. They can be positive and n[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe AON
2008 nr 2(71) 13-25
EN Due to the more and more common use of Information Technologies, their influence on changes in almost all areas of human activity and social life increases. The integration and convergence of computer, telecommunication and medial technologies change the market and simultaneously shape new patters o[...]
4
63%
Przegląd Budowlany
PL Świadomość społeczna użytkowników ma bezpośredni wpływ na efektywne zarządzanie prefabrykowanymi zasobami mieszkaniowymi. Służy ona też racjonalnemu gospodarowaniu mediami, co daje wiele możliwości jej oszczędzania. W celu uzyskania opinii mieszkańców, o stanie, potrzebach i widzianych okiem użytkow[...]
EN Users’ social awareness has a direct influence on the effective management of prefabricated housing stock. It also facilitates the rational use of utilities, which provides many opportunities for savings. In order to obtain the opinions of residents concerning the state of buildings, needs, and urge[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 6-A 271--276
PL Ogrody sąsiedzkie („community gardens”) powstają w wielu krajach europejskich w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców miast na kontakt z naturą i zdrowsze warunki życia. Są one zakładane przez i dla członków lokalnych społeczności, budując więzi między sąsiadami. Ogrody sąsiedzkie stwarzają możl[...]
EN Community gardens are created in many European countries to fulfill the need of the city inhabitants for contact with nature and healthier living conditions. They are established by and for the local communities, encouraging social relationships between neighbours. Community gardens enable active co[...]
6
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2019 Vol. 13, no. 3 615--620
EN The modern agglomerations development remains under the influence of current global trends: economic, environmental/climate, social, technological, geopolitical ones. At least six forces are expected to further disrupt the urban mobility landscape, especially coastal one. From self-driving vehicles [...]
7
63%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2019 No 274 189--201
EN In order to meet global challenges, cities must be governed efficiently, be compact, and as a result more sustainable, socially coherent, strong and competitive at economic level. Initiatives taken in favour of urban mobility may help in shaping of the global society, putting the main focus on the q[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 6 7--32
PL [...]Koncepcja zrównoważonego rozwoju powstała w wyniku krytycznego spojrzenia na niekontrolowany rozwój cywilizacyjny, nieuwzględniający właściwości i praw środowiska naturalnego. Nadrzędną zasadą zrównoważonego rozwoju jest zaspokajanie nie tylko potrzeb doraźnych, ale także potrzeb przyszłych pok[...]
EN More people in the world live today in cities and metropolises than in the countryside. The cities consume 75 per cent of the world resources and produce most of its waste. They are the major contributors to global warming that threatens human life on earth. In spite of everything, the city is alway[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Tematyka związana z jakością środowiska mieszkaniowego jest aktualnym problemem wielu miast. Duże ośrodki miejskie coraz częściej narażone są na wzrastające skażenie powietrza, wody oraz degradację środowiska naturalnego. Rozwój miast przyczynia się do zwiększającej się intensywności zabudowy mieszk[...]
EN Themes related to the quality of a housing environment constitute a current problem in a number of towns and cities. More and more frequently, big urban centres are exposed to increasing air and water pollution as well as the degradation of the natural environment. The development of cities contribu[...]
10
51%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 2 38--43
PL We współczesnych miastach dąży się do zapewnienia społeczeństwu swobodnego przemieszczania się, dostępu, komunikowania, handlu oraz nawiązywania kontaktów w sposób, który nie zaburza dobrobytu w kontekście społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym. Instrumentem umożliwiającym sprostanie tym wyzwan[...]
EN Provision the society with the free movement, access, communication, trade and networking in a way that does not disturb prosperity in a social, environmental and economic context is a great challenge of nowadays cities. An instrument that allows to meet these challenges is the Sustainable Urban Mob[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last