Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  life prediction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 4 1109--1122
EN In this paper, a new method based on the Continuum Damage Mechanics (CDM) and the Genetic Algorithm and Radial Basis Function neural network method (GARBF) is proposed to predict fatigue life of LY12CZ notched plate. Firstly, the multiaxial fatigue damage evolution equation is derived, and the fatig[...]
2
86%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy, badano trzy geoemetrie karbu w powiązaniu z różnymi współczynnikami koncentracji naprężeń. Wielkość pęknięcia rosła z koncentracją naprężeń, a tym samym wytrzymałość zmęczeniowa była drastycznie obniżona ze względu na zwiększony współczynnik koncentracji naprężeń. Przewidywania trwałości zm[...]
EN In this study, three notch geometries were assessed with different stress concentration factors. The severity of a notch increased with the stress concentration, hence the fatigue lives dramatically reduced due to increasing stress concentration factor. Fatigue life predictions for the notch geometr[...]
3
86%
Obróbka Plastyczna Metali
2018 T. 29, nr 1 77--86
PL Jednym z najważniejszych kryteriów oceny jakości wyrobów przez użytkowników jest ich niezawodność, a więc zdolność do spełniania swych funkcji w określonym czasie. Poziom niezawodności można zwiększać poprzez skrócenie tego czasu (np. resursu międzyobsługowego), przewymiarowanie węzła lub zmniejszen[...]
EN One of the fundamental criteria of user assessment of product quality is the reliability i.e. the capability of performing its functions in a specified time. The level of reliability can be increased by reducing this time (e.g. maintenance intervals), resizing of the rolling pair or reducing the pro[...]
4
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 2 36-37
PL W artykule przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania testów przyspieszonych do prognozowania trwałości zamrożonych owoców. Podstawą oceny było porównanie wyników badań przechowalniczych z wynikami testów przyspieszonych poddanych transformacji PSL w zapisie liniowym oraz kwadratowym. Wyznacznikie[...]
EN The aim of this study was to assess a quality of baby food powder on basis of physicochemical and hygroscopic characteristics of products. Physico-chemical characteristics included an assessment of chemical composition, granulometric, loose and tapped density, Hauser ratio, Carr's index. Hygroscopic[...]
5
72%
Diagnostyka
2004 Vol. 31 95-104
PL Omówiono aktualny stan wiedzy w zakresie przyczyn uszkodzeń kadłubów statków w eksploatacji. Wskazano na złożoność konstrukcji kadłuba. Podano zasady stopniowej dekompozycji analitycznej i badawczej konstrukcji do rozważań na różnych poziomach szczegółowości. Uwypuklono zasady tworzenia baz danych d[...]
EN The paper presents current state of know how in the area of ships hull damages in operation. Complex character of hullo structures is taken into account. Principles of decomposition of ship hull structure for analytical and test purposes for fatigue analysis, creation of data base of typical structu[...]
6
72%
Dozór Techniczny
2015 z. 6 24--27
PL Jednym z elementów krytycznych kotłów energetycznych o niewymuszonym przepływie czynnika jest walczak. Ponieważ walczak jest grubościennym elementem krytycznym pracującym poniżej temperatury granicznej, prognoza czasu jego eksploatacji jest niemal nieograniczona, o ile projektant dobrze dobierze gru[...]
7
72%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Obecne szerokie zastosowanie ogniw litowo-jonowych wymaga stworzenia trafnego modelu prognozowania ich trwałości. Uszkodzenia ogniw litowo-jonowych zazwyczaj wynikają ze stopniowego i nieodwracalnego procesu utraty pojemności. Wyniki doświadczeń pokazują, że na ten proces silny wpływ wywiera tempera[...]
EN Nowadays, the extensive use of Lithium-ion cells requires an accurate life prediction model. Failure of Lithium-ion cells usually results from a gradual and irreversible capacity fading process. Experimental results show that this process is strongly affected by temperature. In engineering applicati[...]
8
72%
Dozór Techniczny
2014 z. 3 50--53
9
58%
Dozór Techniczny
2017 z. 1 16--19
10
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 210--215
PL Artykuł zawiera omówienie metodyki oceny kosztów cyklu życia (LCC) w odniesieniu do obiektów inżynierskich podlegających korozji atmosferycznej. Przedstawiono dokumenty definiujące metodykę LCC oraz zakres jej zastosowania. Zaprezentowano przegląd metodyk szacowania kosztów ponoszonych na ochronę pr[...]
EN The article contains a discussion of methodology for assessing the life cycle costs (LCC) of engineering facilities subjected to atmospheric corrosion. The documents defining the methodology of LCC and scope of its application were presented. An overview of methodologies used in the last 60 years fo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last