Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liability for damage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 12 498-500
PL Odpowiedzialność za szkody budzi wiele kontrowersji. W związku z tym - mimo że w nr. 10 zamieściliśmy końcowe spostrzeżenia dotyczące nowego prawa wodnego -postanowiliśmy rozszerzyć cykl artykułów o te kwestie. Autor omawia wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa cywilnego a przepisami prawa wodn[...]
EN The problem of liability for damage arouses controversial opinions. In this connection -although in the copy number 8 we have already published the final remarks concerning the new Water Act -we have decided to broaden the series of papers by this question. The Author discusses the mutual relations [...]
2
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Część pierwsza artykułu poświęcona jest omówieniu kategorii odpowiedzialności ekologicznej, ukazanej na szerszym tle polityki ochrony środowiska w gospodarce tynkowej, z uwzględnieniem różnych rodzajów odpowiedzialności cywilnej w tej dziedzinie i jej podstaw prawnych w różnych krajach. Autor analiz[...]
EN The first part of the paper is the discussion of the category of ecological liability. It is presented against a broader background of environmental protection policy in a market economy, with recognizing different kinds of ecological liability and its legal foundations in various countries. The aut[...]
3
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 6 36--38
4
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Omówiono zagadnienia szkody, odszkodowania i zabezpieczenia roszczeń w działalności górniczej jako złożony problem zarządzania zasobami środowiska. Przedstawiono fizyczne, prawne, gospodarcze i społeczne uwarunkowania procesów roszczeniowych oraz możliwości i formy zabezpieczania interesu publiczneg[...]
EN The questions of environmental damages and claims in mining activity taken as complex of earth resource management problem has been discussed. A physical, legal, economic or social conditions of claim process as well as possibilities and forms of protecting of public business in this process is pres[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last