Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  level of risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Ryzyko transportu materiałów niebezpiecznych uwzględniające poszczególne etapy procesu transportowego może być analizowane ze względu na szereg kryteriów, z czego za istotne kryteria można uznać: potencjalny zakres negatywnego oddziaływania na środowisko, ewentualne szkody w infrastrukturze technicz[...]
EN A risk associated with the particular stages of the transport process of hazardous materials can be analyzed and classified due to a number of criteria. As the essential criteria for th classification one can consider the potential environmental impact, possible damages in the transport infrastructu[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1782--1788
PL Warunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indy[...]
EN Execution conditions of construction projects are specific and significantly different from circumstances of other economy areas. Long project durations, variability of ambient circumstances, influence of weather conditions, high material consumption, architectural project individuality, internal an[...]
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opracowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka[...]
EN he paper presents the statistics of accidents in road transport of dangerous goods. The statistics is based on data of the National Headquarters of The Fire Service and the Chief Inspectorate for Environmental Protection. The conclusions of its analysis are the base for determining the risk level po[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last