Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lepkoplastyczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN The main objective of the present paper is the investigation of macrocrack propagation along a bimaterial interface in adiabatic dynamic processes. The investigation has been generated by very recent experimental observation (cf. Rosakis, Samudrala and Coker [34], Guduru, Rosakis and Ravichandran [1[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 359-368
PL W pracy przedstawiono opis modelu gruntu, który jest w stanie opisać wrażliwość materiału na prędkość jego odkształcania. Opis ten jest uogólnieniem bardzo często stosowanego w mechanice gruntów modelu Modified Cam Clay. Podano również wynik przeprowadzonego eksperymentu oraz jego symulację numerycz[...]
EN In the paper there is given description of soil model, which can describe material sensitivity to its strain rate. This description is the generalisation Modified Cam Clay Model that is often used in soil mechanic. There are also presented result of laboratory test and numerical simulation.
3
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The problem of sensitivity of viscoelastic response with respect to material parameters is studied in the paper. The direct differentiation method is employed. The FEM-related implementation issues are discussed. A number of numerical examples illustrates the theory.
4
100%
Engineering Transactions
EN In the paper the problem of identification of the material parameters of the elastoviscoplastic constitutive equations is considered. A method based on the uniaxial tension tests for the Bodner - Partom law and two methods (from the tension and cyclic tests) for the Chaboche laws are presented. The [...]
5
100%
Engineering Transactions
EN The main objective of this paper is to survey some recent developments in the constitutive modelling of inelastic polycrystalline solids, which may be used for the description of important problems in modern manufacturing processes, and particularly for mesomechanical issues. This description is nee[...]
6
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca zawiera analizę wyników obliczeń numerycznych procesu dynamicznego odkształcania niesprężystych płyt prostokątnych. Program numeryczny analizy płyt opracowano na podstawie opisu teotetycznego, przedstawionego w artykule [4]. W opisie wykorzystano zmodyfikowaną postać równań konstytutywnych dla[...]
EN The paper contains the analysis of results of the numerical computations of dynamic deformation process of inelastic rectangular plates. The program of numerical analysis of the plates was worked out on the base of the theoretical description presented in the paper [7]. The modified form of constitu[...]
7
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono opis procesu dynamicznego odkształcenia niesprężystych płyt prostokątnych. W opisie wykorzystano zmodyfikowaną postać równań konstytutywnych dla materiału sprężysto-lepko-idealnie plastycznego z uwzględnieniem zjawiska opóźnienia plastycznego. Model obliczeniowy płyty opracowan[...]
EN The description of dynamic deformation process of inelastic rectangular plates, was presented in the paper. The modified form of constitutive equations for elastic-visco-perfectly plastic material taking into account the delayed yield effect, was applied to description. Computational model of the pl[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 275-282
PL Mechanika zniszczenia jest obecnie jedną z ważniejszych gałęzi mechaniki ciał stałych. Jest to cały czas rozwijająca się dziedzina nauki, która znalazła swoje zastosowania w problemach inżynierskich. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat lepkoplastyczności i jej zastosowania, konc[...]
EN The damage mechanics is a very important branches of solid mechanics. Although it is still developing, it has already been applied to many engineering problems. This paper includes information about the viscoplastic type of constitutive modeling, the presentation of mechanical representation of dama[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 295-304
PL W pracy przedstawiono trzy teorie opisu lepkoplastycznego zachowania się gruntów. Ponadto odpowiednie sformułowania zapisano w przypadku osiowej symetrii dla celów kalibracji modelu za pomocą badania w aparacie trójosiowego ściskania.
EN In the paper there are analysed three theories of describe the visco-plastic behaviour of the soil medium. Further there are written the appropriate equations in the axial symmetry case to characterise that model in the triaxial tests.
10
75%
Engineering Transactions
EN The main objective of the present paper is the consistent development of the thermodynamical theory of elasto-viscoplasticity within the framework of a unique constitutive materialstructure. The focus of attention on the description of the influence of anisotropy effects on fracture phenomena is pro[...]
11
75%
Engineering Transactions
EN An experimental programme was defined and performed to investigate the characteristics of micro-damage for a plain CMn and a free machining steel under hot forming conditions. To investigate damage locations - at grain boundaries and around second phase inclusions - a series of constant strain rate [...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono model sprężysto-lepkoplastyczny, który jest w stanie realistycznie symulować odpowiedź gruntu zarówno na złożone ścieżki obciążenia, jak i na prędkość, przy jakiej są one realizowane. Omawiany model jest rozwinięciem teorii stanu krytycznego. Rozbudowane zostało równanie powier[...]
EN In paper the elasto-viscoplastic model was proposed. It is capable to realistically simulate the answer to both complex load paths and velocity, which are realised. Discussed model is a generalisation of critical state theory. It developed the bounding surface equation, the hardening rule and the de[...]
13
75%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The Bodner-Partom elastic-visco-plastic constitutive eąuations [4] were used for numerical analysis of inelastic problems. This rate-dependent model makes it possible to describe elastic, plastic and viscous processes in metals, including temperaturę and continuum damage effects. The adaptive finite[...]
14
75%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
1998 nr 2 1-125
PL Na podstawie analizy aktualnego stanu badań na temat hierarchii procesów poślizgu, zlokalizowanych form odkształcenia plastycznego w monokryształach, fizycznej natury wielopozionowej hierarchii pasm ścinania oraz ich efektów w polikryształach - przedstawiono motywację fizykalną i podstawy heurystycz[...]
15
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2017 Vol. 22, no. 4 1019--1033
EN The present investigation is concerned with basic flows of generalized second grade fluids based on a Sisko fluid. After formulation of the general equations of motion three simple flows of viscoplastic fluids of a Sisko type or fluids similar to them are considered. These flows are: Poiseuille flow[...]
16
63%
Engineering Transactions
EN Damage constitutive equations are formulated to model the evolution of grain boundary and plasticity-induced damage for free-cutting steels under hot forming conditions. During high temperature, high strain rate deformation, material degradation has characteristics of both creep damage at grain boun[...]
17
63%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2002 No. 1 41-86
EN The main objective of the paper is the investigation of localization and localized fatigue fracture phenomena in thermo-viscoplastic flow processes under cyclic dynamic loadings. Recent experimental observations for cycle fatigue damage mechanics at high temperature and dynamic loadings of metals su[...]
18
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedmiotem studiów są drobnoziarniste oraz nanokrystaliczne metale. Badania doświadczalne zachowania się takich materiałów w warunkach obciążeń quasistatycznych oraz dynamicznych, w powiązaniu z obserwacjami mikroskopowymi, wykazują, że w wielu wypadkach dominującym mechanizmem odkształcenia plasty[...]
EN The subject of the study is concerned with ultra fine grained (ufg) and nanocrystalline metals (nc-metals). Experimental investigations of the behaviour of such materials under quasistatic as well as dynamic loading conditions related with microscopic observations show that in many cases the dominan[...]
19
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this study, modeling of superplastic deformation characteristic for metallic alloys was investigated using GTN failure criteria in viscoplastic framework. Design/methodology/approach: The proposed model studied the simultaneous effects of cavitation and deformation parameter and consider[...]
20
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy podjęto próbę opisu nieliniowych zachowań specjalnych struktur granulowanych za pomocą lepkoplastycznych związków konstytutywnych zbudowanych dla metali. Specjalne struktury granulowane budowane są na bazie luźnego granulatu umieszczonego w szczelnej przestrzeni, w której w następnym etapie [...]
EN Presented work is the next stage of considerations related to innovative semi-intelligent structures composed on the basis of granular materials. Loose granular material is initially placed in a hermetic plastomers envelope, where in the next step so called “underpressure” is generated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last