Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lasers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
EN Transparent Nd:YAG ceramics were produced by solid.state reaction of high.purity (4N) nanometric oxides powders, i.e., Al₂₃O₃, Y₂₃O₃ and Nd₂₃O₃. After sintering, mean grain sizes of 2% Nd:YAG samples were about 20 µm and their transparency were a bit worse than that of 0.9% Nd:YAG single crystal. Tw[...]
2
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2000 nr 1-2 6-15
EN In this paper, we review a number of recent developments concerning laser or laser-based sources generating pico- or subpicosecond pulses of light at wavelengths now ranging from the mid Infra-Red (50 ľm) to the XUV (11,9 nm). Those include the new generation of 'Chirp Pulse Amplification' laser sys[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
4
100%
Optica Applicata
EN We present the results of optical measurements performed on structures consisting of an InGaAs quantum well (QW), separated by a thin barrier from a layer of self-assembled InGaAs quantum dots (QDs). Such a kind of design is called a tunnel injection structure, because its functionality is based on [...]
5
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2001 nr 146 159-165
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 74 145-149
PL W pracy przedstawiono zastosowanie laserów do obróbki materiałów. Dokonano porównania miedzy laserami CO2, Nd:YAG oraz HPDL. Zauważono tendencję wzrostową zastosowania laserów do celów przemysłowych.
EN This paper shows application of laser for treatment of materials. The camparative analysis of CO2, Nd:YAG and HPLD lasers was carried out. Different applications in industry were described.
7
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 12 1256--1258
PL Przedstawiono pomiar przemieszczeń i naprężeń kół zębatych metodą interferometrii holograficznej. Przedmiotem badań było koło zębate. W pomiarach zastosowano jedną z metod holografii optycznej zwanej metodą podwójnej ekspozycji. W wyniku interferencji fali przedmiotowej i fali odniesienia na materia[...]
EN The estimation of displacements and stresses of gear wheels with use of holographic interferometry is presented . A gear wheel was an object of investigations. The double exposure method of optic holography was used for measurements. As a result of the interference of the reference and main wave on [...]
8
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Raman spectroscopy has become more popular due to its new prospective field applications in forensic sciences, war against terrorism, environment protection and other field chemical analysis. Raman spectrometers can be miniaturised to portable devices and their price is decreasing due to development[...]
9
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The Raman spectrometers can be built as the portable devices and can be used in various places to detect illicit chemicals. This method has become popular due to deficiency of other fast methods that could be applied against terrorist attacks or could help police at their work. The Conception of a p[...]
10
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the more developed countries the use of modern technologies in the national economy is a general process allowing joint funding of a security research and development by both sources, state and private. The last one is especially involved in applications of modern technologies. One of the example[...]
11
75%
Control and Cybernetics
EN This paper presents a non-linear model of the Blumlein circuit for the excitation of an N2-laser that leads to a high order integer-differential equation system where each of the two discharges (the spark gap and the laser chamber) taking place in the circuit are simulated by an inductance and a res[...]
12
75%
Opto - Electronics Review
EN A brief review of metamaterial applications to source and scattering problems in the microwave and optical frequency regimes is given. Issues associated with modelling these systems are discussed. Electrically small radiating and scattering systems are emphasized. Single negative, double negative, a[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 181-201
PL Niniejszy wykład przedstawia krótki opis głównych najważniejszych zagadnień związanych z przemysłowym wykorzystaniem laserów. Nie obejmuje wykorzystania laserów w informatyce i telekomunikacji. Od początku istnienia ludzkość znała termiczne źródła światła. W tych źródłach istotną rolę gra emisja spo[...]
EN This lecture presents a short description of the main problems connected with application of lasers in practice, except for telecommunication and informatics. Thermal light sources have been known since the beginning of the mankind. Spontaneous emission plays an important role in such sources. Light[...]
14
75%
Systems Science
EN Powerlase Limited designs and manufactures diode-pumped solid-state Neodymium Yttrium Aluminium Garnet (Nd:YAG) lasers for industrial applications in the materials-processing and microelectronics market places. Powerlase has developed new advanced technology which enables the combination of high-int[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 74 111-120
PL Przy pomocy lasera C)2 o mocy 6 kW przeprowadzono stopowanie krzemem oraz niklem i krzemem powierzchni AlMg3 - przemysłowego stopu aluminium z magnezem. Wykonano kompleksowe badania mikrostruktury przetopów wykorzystując mikroanalizator rentgenowski. Jeżeli przetapianie warstwy krzemu lub warstwy ni[...]
EN Surface alloying of commercial AlMg3 alloy with silicon or with nickel and silicon was performed using 6 kW CO2 laser. Microstructure of alloyed surface was extensively studied employing X-ray diffraction analysis.If laser melting of AlMg3 with deposited layers was carried out through partially over[...]
16
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono przegląd głównych zagrożeń dla wzroku żołnierza na współczesnym polu walki. Ten problem ma zasadnicze znaczenie dla właściwego działania pilotów, kierowców-mechaników i operatorów uzbrojenia. Nawet chwilowa utrata wzroku może być niebezpieczna podczas działań bojowych. Spośr[...]
EN The paper presents an overview of the main threats for soldiers' sight in the modern battlefield. Such a problem is crucial for the proper action of pilots, drivers, and weapon operators. Even temporary lack of sight can be very dangerous in action. Amongst different possible threats two are of a sp[...]
17
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące efektów biologicznych oraz bezpieczeństwa przy pracy z promieniowaniem laserowym. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa pracy z laserami, ze szczególnym uwzględnieniem klas urządzeń laserowych. Ponadto przedstawiono opis opracowan[...]
EN This paper presents some aspects of biological effects and safety related to laser radiation. Laser safety aspects of hazard evaluation related to laser radiation, with special attention paid to classes of laser and criterion of hazard evaluation, are shown. The usage for simulation of hazard of com[...]
18
75%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych nad oddziaływaniem zmiennej temperatury na strukturę wiązki światła laserowego propagowanego w ośrodku wodnym. Do przeprowadzenia doświadczeń użyto zestawu pomiarowego składającego się z geodezyjnego laserowego instrumentu LFG - 1, czujnika tempe[...]
EN This work presents the results of experimental researches on the influence caused by cold water effecting on the structure of laser ligt propagated in the water environment. Practical experiments have been executed by the use of measuring unit consisting of the geodetic laser instrument LFG-1, tempe[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1632--1639
PL W artykule omówione zostały wybrane rodzaje urządzeń laserowych oraz ich wykorzystanie w logistyce. Ze względu na szeroką gamę produktów, zostały przedstawione jedynie urządzenia laserowe o najpopularniejszym zastosowaniu w przemyśle oraz innowacyjne, stanowiące wsparcie podczas procesów logistyczny[...]
EN This article presents the types of laser devices and their use in logistics. Due to the wide range of products, the presentation of laser devices has been limited to show only the most popular in industry and innovation products, which support logistics processes in the logistics centers. Analyzing [...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 54 149--152
PL Pomiary sprawności generacji drugiej harmonicznej światła dla próbek materiałów nieliniowooptycznych odnoszą się głównie do kryształu jako obiektu makroskopowego. Nowootrzymywane związki chemiczne nie zawsze stwarzają możliwość wyhodowania jednolitych i wystarczająco dużych kryształów. Niniejsze opr[...]
EN Measurements efficiency of second harmonic generation of light for samples of nonlinear optical crystals mainly refer to the crystal as a macroscopic object. Newlyformed chemicals probes do not always provide the opportunity to grow uniform and large enough crystals. This article describes the propo[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last