Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser surfacing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono próby napawania laserowego na podłożu ze stali S355NL drutem proszkowym cermetalowym zawierającym w osnowie stopu niklu węgliki wolframu WC. Określono wpływ podstawowych parametrów napawania: mocy wiązki laserowej, prędkości napawania oraz prędkości podawania drutu na jakość, kształt o[...]
EN The influence of technological conditions of laser surfacing using cermetal cored wire EnDoTec DO*11 on the quality, shape and size and dilution of the deposits surfaced on the substrate of S355NL steel has been described.
2
84%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przedstawiono badania procesu napawania laserowego laserem diodowym dużej mocy z użyciem materiału dodatkowego w postaci drutu litego i proszkowego wąskich ściegów napoin. Określono wpływ położenia końcówki drutu względem ogniska wiązki laserowej na sposób stapiania się drutu oraz kształt lica uzysk[...]
EN It has been presented the investigations into high power diode laser surfacing of narrow weld overlay beads with the use of solid and flux cored wires. The influence of wire tip position in relation to the laser beam focus on the manner of wire melting and the overlays face shape as well as the area[...]
3
84%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Opisano przebieg badań procesu napawania proszkowego laserem diodowym dużej mocy ROFIN DL 020 powierzchni roboczej walców z żeliwa sferoidalnego stopowego, proszkiem na osnowie żelaza Fe-Cr-Co-Mn. Określono wpływ parametrów napawania laserowego proszkowego na kształt i jakość napoin oraz ustalono wa[...]
EN It has been described the course of investigations into high power diode laser powder surfacing of modullar alloy cast iron roller faces with the use of ROFIN DL 020 laser unit and Fe-Cr-Co-Mo iron based powder. It has been determined the influence of surfacing parameters on the shape and quality of[...]
4
84%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Opisano przebieg badań procesu napawania laserem diodowym dużej mocy drutem litym i drutem proszkowym wąskich ściegów napoin w pozycji podolnej. Określono wpływ parametrów napawania laserowego na kształt i jakość napoin oraz ustalono optymalne parametry napawania krawędzi roboczych w pozycji podolne[...]
EN It has been described the course of investigation into high power diode laser surfacing of narrow weld beads in flat position with the use of solid and tubular electrode wires. The influence of surfacing parameters on the shape and quality of welds as well as the optimum parameters for surfacing of [...]
5
84%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 6 198-203
PL W artykule opisano przebieg badań nad określeniem wpływu manganu na odporność na zużycie erozyjne napoin o składzie chemicznym zbliżonym do składu stali austenitycznej typu AISI 316 pod wpływem prostopadłego strumienia proszku tlenku glinu. Wykazano, że dodatek 20% manganu zwiększa ok. 6 razy odporn[...]
EN The results of investigations on the influence of manganese content on the erosion of laser-surfaced layers with a chemical content similar in proportions to that of AISI 316 austenitic stainless steel have been presented. Erosion resistance tests were conducted according to the ASTM G67 standard. I[...]
6
84%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Przeprowadzono analizę wyników badań w zakresie oddziaływania warunków procesu napawania laserowego na charakterystykę napoiny Stellite 694 na podłożu nad¬stopu niklu Inconel 738LC oraz scharakteryzowano najczęściej występujące wady napoiny. Do wytworzenia napoiny stosowano laser dyskowy. YbrYAG o m[...]
EN The research involved the analysis of test results concerning the effect of laser surfacing process conditions on the characteristics of an overlay weld made of alloy Stellite 694 on the substrate of nickel superalloy Inconel 738LC as well as the determination and specification of the most common ov[...]
7
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Investigation results are presented of the effect of main parameters of laser powder surfacing of the Si-Mo spheroidal cast iron with the nickel based powder on quality and shape of padding welds and portion of the substrate material in the padding weld. Design/methodology/approach: It was [...]
8
84%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2011 Nr 2 (12) 38--43
PL Lotnicze silniki odrzutowe pracują w warunkach losowo zmiennych obciążeń dynamicznych w wysokich temperaturach i jednoczesnym oddziaływaniu zjawisk zużycia ściernego i erozji. Z uwagi na tak szczególne warunki pracy lotniczych silników odrzutowych, bez względu na rzeczywisty stan zużycia silnika, zg[...]
EN Aircraft jet engine parts are working in very complex environment under very strong mechanical dynamic loads, erosion and friction wear and high temperatures. Due to very strict rules of maintenance of jet engines all parts are subjected precise quality control and defects are detected two options a[...]
9
67%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Opisano podstawy procesów laserowych spawania, lutowania miękkiego i twardego, napawania, wprowadzania pierwiastków stopowych i obróbki cieplnej oraz przeprowadzono analizę zalet i ograniczeń poszczególnych procesów. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i przemysłowych nad zastosowaniem lasera[...]
EN It has been described the principles of laser processes of welding , brazing, soldering, weld surfacing, alloying and heat treatment as well as it has been analysed the advantages and shortcomings of particular processes. The results of laboratory and industrial testing of application possibility of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last