Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landslide monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mining Science
2019 Vol. 26 91--109
EN Landslides generally cause more damage than first predicted. Currently, many methods are available for monitoring landslides occurrence. Conventional methods are mainly based on single-point monitoring, which omits the aspect of variation in large-scale landslides. Due to the development of radar sa[...]
2
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 1 23--32
PL Artykuł dotyczy zabezpieczenia geotechnicznego i pomiarów kontrolnych prowadzonych w trakcie realizacji dużego projektu z sektora energetyki – podziemnego magazynu gazu PGNiG w Strachocinie, finansowanego w ramach programu UE Infrastruktura i Środowisko. W wyniku rozbudowy magazynów zwiększona zosta[...]
EN The article concerns the geotechnical security and control measurements carried out during the implementation of important project in the Polish energy sector - PGNiG’s underground natural gas storage in Strachocina. The project was funded under the EU Programme Infrastructure and Environment. As a [...]
3
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W artykule zaprezentowano nowoczesny system wczesnego ostrzegania i monitoringu osuwisk, zainstalowany w Beskidzie Niskim w województwie małopolskim. System jest pierwszym tego typu w Polsce i został zbudowany w ramach programu UE Innowacyjna Gospodarka. Cztery stacje pomiarowe znajdują się ponad dr[...]
EN New early-warning landslide monitoring system is presented in the paper. It was installed in Beskid Niski Mountains in Małopolska Province. The system is the first of this type in Poland and it was constructed within the EU Project “Innowacyjna Gospodarka”. Four field monitoring stations were locate[...]
4
63%
Przegląd Geologiczny
2019 Vol. 67, nr 5 332--338
EN Starting from 2011, landslides in Łaski over the Żywieckie lake and in Piaski-Drużków over the Czchowskie Lake have been included into the landslide monitoring program as a part of the SOPO project of PGI-NRI. Both landslides present a real hazard to hydrotechnical constructions. In 2018 the monitor[...]
5
63%
Przegląd Geologiczny
2019 Vol. 67, nr 5 339--350
EN Landslide monitoring is applied in case of a hazard for existing infrastructure located on hazardous landslide. It is the exact case of the Kasinka Mala landslide in the Outher Carpathians which causes a danger for the surrounding infrastructure. In order to measure the terrain deformations caused b[...]
6
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Niniejszy artykuł opisuje zaproponowane i wdrożone do realizacji przez jego Autorów geodezyjne metody pomiaru stref zagrożonych ruchami osuwiskowymi w rejonie budowanej drogi ekspresowej S-7 na odcinku "Obwodnicy Lubnia". Przedstawia opis tworzenia sieci monitoringu skarp, obiektów inżynierskich i b[...]
EN The geodesical methods, elaborated and implemented by authors, for measurement the zones threatened by landslides close to expressway S-7, section "Lubien By-pass" have been described in the paper. The creation of monitoring net for the slopes, engineering objects and flat buildings located in the t[...]
7
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 1 67--77
PL W latach 2010-2013 Poltegor - Instytut był koordynatorem i głównym wykonawcą projektu rozwojowego pt.: ,,Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego”. Rezultatem realizacji projektu, oprócz osiągnięć naukowych są rozwiązania będące dobrami intelekt[...]
EN In the years 2010-2013 Poltegor - Institute was coordinator and main contractor in development of project “Mechatronic control, security and diagnostics system in surface mining machines”. The results of the project, in addition to the scientific achievements, are solutions being intellectual assets[...]
8
51%
Przegląd Geologiczny
2019 Vol. 67, nr 5 291--297
EN Theintensification of disastrous landslide movements in southern Poland occurring at the end of the 20th century, showed that there was a need to create a unified system of acquiring and collecting landslide data. It also indicated the importance of raising awareness of the existence of landslide ha[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last