Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  land valuation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 3 67--73
PL W odniesieniu do nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin w latach 2014-2016 Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Wyceny Złóż Kopalin przygotowały projekt Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopa[...]
EN According to the new geological and mining law, mineral deposits are covered by land property rights, and therefore are treated as part of this land and valuated together. With regard to land with mineral deposits, in 2014-2016 the Polish Federation of Asset Valuators Associations (PFSRM) together w[...]
2
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 279-291
EN This work presents the approach which combines Lindenmayer's grammar and Bajerowski's method for finding the optimum usage of a land. Purpose of this approach was to build quick method, which can simplify using of cartographic method and includes algorithm based on natural growth. Result of proposed[...]
3
51%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule przedstawiono analizę wyników katastralnej wyceny gruntów w Petersburgu. Wartości katastralne zostały porównywane z rzeczywistymi cenami rynkowymi działek. Badanie pozwoliło uzasadnić potrzebę wyceny gruntów na cele katastralne odrębnie dla różnych stref atrakcyjności miasta.
EN An analysis of the results of cadastral land valuation in Saint Petersburg is presented in this article. Сadastral values are compared with the real market prices of land plots. This allowed us to justify the need to take into account the isolation of pricing processes in the identified zones for th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last