Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lampa wyładowcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2006 nr 3 16-17
PL Oświetlenie żarowe (popularne żarówki) stanowi obecnie zaledwie 30% sztucznego światła. Na pozostałe 70% składaja sie lampy wyładowcze, takie jak świetlówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe i metalohalogenowe oraz promienniki ultrafioletu. Wprowadzenie ich do użycia na tak szeroką skalę na początku lat[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 221-230
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 161--164
PL Współczesny rynek oświetleniowy koncentruje się na produkcji opraw LED. Wykorzystuje się je do oświetlania hal produkcyjnych, sklepów, mieszkań, biur, placów, ulic parkingów czy obiektów architektonicznych. Niezaprzeczalnym atutem tego typu opraw jest niskie zużycie energii, jednak czy innowacyjna t[...]
EN Modern lighting industry is mainly focused on LED luminaries. Those luminaries are used for all kinds of ilumination like; production halls, shops, housing and architectural. The undeniable advantage LED luminaries has, is very low power consumption. However, do the innovative technology and low ope[...]
4
100%
Logistyka
PL Przy projektowaniu układów pracy niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych (lampa, układ stabilizacyjno zapłonowy) konieczna jest dobra znajomość charakterystyk prądowo napięciowych lampy oraz ich opis matematyczny. Opracowany model matematyczny o dużej wiarygodności odwzorowania pozwoli na szczegó[...]
EN Knowledge of voltage-current characteristics and their mathematical model description is needed to correct design of low pressure mercury discharge lamp systems (lamp, stabilizing and ignition system). Mathematical model showed in this paper causes possibility to optimal design of work lamp systems.[...]
5
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 57-67
PL Dla prawidłowego projektowania układów pracy niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych (lampa, układ stabilizacyjno- zapłonowy) konieczna jest dobra znajomość charakterystyk prądowo-napięciowych lampy oraz ich opis matematyczny. Opracowany model matematyczny o dużej wiarygodności odwzorowania, jak [...]
EN Knowledge of voltage-current characteristics and their mathematical model description is needed to correct design of low pressure mercury discharge lamp systems (lamp, stabilizing and ignition system). Mathematical model showed in this paper causes possibility to optimal design of work lamp systems.[...]
6
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2007 Z. 232 41-52
PL W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne dwóch metod diagnozowania parametrów plazmy w jarzniku lampy wyładowczej, w oparciu o badanie radialnego rozkładu temperatury.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
7
88%
Logistyka
PL Obecnie najczęściej stosowanymi źródłami światła są lampy fluorescencyjne. Parametry techniczne tych lamp zależne są od cech charakterystycznych związanych z luminoforem a mianowicie: rodzaju, składu granulacji, sposobu nałożenia i temperatury barwowej, oraz od układów zasilania lampy. Większość bad[...]
EN Fluorescent lamps are most often used as sources of light at present time. Technical parameters of these lamps depends on characteristics bounded up with luminophor: kind of luminophor, composition of granulation, solution of luminophor apply, colour temperature and power supply systems. Most scient[...]
8
88%
Logistyka
PL Obecnie częściej niż kiedykolwiek dotąd spotkamy się z coraz nowszymi rozwiązaniami urządzeń oświetleniowych. Skupiając się na niskociśnieniowych lampach wyładowczych to zmieniają się one zarówno w rozwiązaniach technologicznych lampy wyładowczej jak i układów stabilizacyjnozapłonowych. Wszystkie te[...]
EN More often than ever much new solutions of lighting systems are used at present time. Be focused on low pressure mercury discharge lamps. They are changed in scope of technological solutions of discharge lamp and together in scope of stabilize-ignition systems. Differences are located in coupling be[...]
9
88%
Logistyka
PL Dla prawidłowego projektowania układów pracy niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych (lampa, układ stabilizacyjno zapłonowy) konieczna jest dobra znajomość charakterystyk prądowo napięciowych lampy oraz ich opis matematyczny. Opracowany model matematyczny o dużej wiarygodności odwzorowania jak po[...]
EN Knowledge of voltage-current characteristics and their mathematical model description is needed to correct design of low pressure mercury discharge lamp systems (lamp, stabilizing and ignition system). Mathematical model showed in this paper causes possibility to optimal design of work lamp systems.[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 257--260
PL W artykule przestawiono opis prototypowego statecznika do lamp wyładowczych pracującego przy wysokiej częstotliwości. Zawarto wyniki badań wartości energii promieniowania świetlnego oraz pulsacji strumienia świetlnego dla wysokoprężnej lampy sodowej oraz lampy metalohalogenkowej zasilanych z opracow[...]
EN The article describes, a prototype of electronic ballast for discharge lamps operated at high frequency. Results of investigations into luminous flux values and luminous flux pulsation for a high pressure sodium lamp and metal-halide lamp, powered by electronic and traditional ballasts are presented[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 211-220
PL Przedstawiono zależności pomiędzy chemicznymi i geometrycznymi charakterystykami jarznika lampy wyładowczej a własnościami promienistymi lampy.
EN The relationships of chemical and geometrical parameters of discharge lamp arc and spectral characteristics of the lamp are shown. The influence of the halogen impurities selection as well as geometry of arc in high-pressure discharge lamps on its spectral characteristics and operational quality are[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 201-209
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
13
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 12 12-13
14
75%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 8-9 80--84
PL Oświetlenie uliczne oparte na lampach wyładowczych, głównie sodowych, jest serwisowane zazwyczaj na podstawie opisu wymaganych parametrów obsługi (takich jak: procent opraw nieświecących, czas usunięcia usterki, zastosowane materiały itd.) oraz ryczałtowej ceny za punkt oświetleniowy. W przeszłości [...]
15
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową. Do opracowania modelu wykorzystano wyniki pomiarów na grupie lamp wyładowczych oraz wyniki symulacji komputerowych. Weryfikacja wyników symulacji potwierdziła wysoką zgodnoś[...]
EN In this paper, mathematical model of low pressure mercury lamp at the mains frequency is showed. It can be concluded from experimental and simulation results that the proposed model is adequate to simulate the behaviour of the lamp. This model can be used to design of lamp power systems.
16
75%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 9 (37) 10--13
17
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 226 71-111
PL W niniejszym artykule przedstawiono sprawozdanie z prac nad opracowaniem metodyki kształtowania widma emisyjnego lampy wyładowczej, wysokoprężnej metalohalogenkowej w oparciu o zmianę trzech parametrów, a mianowicie : - dobór napełnienia chemicznego jarznika lampy; - ustalenie optymalnych warunków [...]
EN The paper presents a report on research work concerning developing methods of shoping the emission spectrum of high pressure metal halide discharge lamp based on variation of the following three parameters: - choice of chemical filling of the are tube , - establishing the optimum discharge condition[...]
18
63%
Materiały Budowlane
1998 nr 12 20-24
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wpływ położenia lampy wyładowczej w światłowodowym systemie oświetleniowym na rozkład natężenia oświetlenia na czole światłowodu. Rozkład natężenia badano w naświetlaczu przy wykorzystaniu lampy HQI®- R 150 W.
EN The distribution of the luminous fluxd density in the focus of a discharge a lamp depends solely on its working position. The main goal of this work was to perform measurements of the distribution of the luminous flux density in the focus of the HQI® - R 150 W lamp, in various working positions. Wit[...]
20
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 4 11--14
PL Przedstawiono główne zalety stosowania elektronicznych układów zasilających lampy wyładowcze w porównaniu z tradycyjnymi układami zasilającymi.
EN The paper presents principal advantages of electronic supplies for discharge lamps when compared with traditional supply systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last