Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laminar flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 111 89-109
EN The paper deals with the laminar flow through a flat-wall face clearance with a variable width between the stationary and rotating rings. The flow through such an clearance with immobile walls is described, too. Besides the longitudinal clearence, the face clearence is an essential structural elemen[...]
2
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 3 659-683
PL Praca poświęcona jest zjawisku destabilizacji przepływu laminarnego w kanale wywołanej poprzecznym pofalowaniem ścian. Przepływ niezaburzony wyznaczono przy pomocy semi-analitycznej metody zanurzonych granic. Wyprowadzono równania stateczności, które następnie poddano dyskretyzacji przy użyciu wielo[...]
EN Destabilization of the laminar flow in a channel with transversly wavy walls is investigated. The basic flow is determined by a semi-analytical method based on the concept of immersed boundaries. The stability equations are discretized by the spectrally accurate Chebyshev-tau method. It is demonstra[...]
3
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono model hybrydowy 3D/2D dla mieszadeł o łopatkach prostych pracujących w obszarze ruchu laminarnego. Idea modelu polegała na podziale całej przestrzeni mieszalnika na dwa obszary: obszar 3D obejmujący mieszadło oraz jego najbliższe jego otoczenie, w którym uwzględniano rozkład wszystkich[...]
EN A 3D/2D hybrid model for flat blade impellers operating in the laminar flow regime has been presented. The model was based on the division of the whole mixer space into two areas: a 3D area comprising the impeller zone and its closest surrounding, and the remaining 2D area. As regards the former are[...]
4
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono weryfikację doświadczalną opracowanego wcześniej modelu 3D/2D dla mieszadeł turbinowo-łopatkowych, turbinowych oraz mieszadeł kotwicowych. Porównano doświadczalny i modelowy rozkłady prędkości oraz podobne wartości dotyczące mocy mieszania. Uzyskano zadowalającą zgodność wszystkich por[...]
EN A 3D/2D model, formulated previously, of flat-blade, turbine and anchor impellers for laminar mixing has been experimentally verified. Experimental and model velocity distributions have been compared as well as similar values concerning the mixing power. Good conformity of all compared values was at[...]
5
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawione zostało równanie Naviera-Stokesa dla obszarów płaskich we współrzędnych zespolonych. Okazuje się, ze taka postać równania pozwala na nowo spojrzeć na konstrukcję jego rozwiazań. Używając zmiennych zespolonych, można równanie przekształcać za pomocą całki nieoznaczonej (względem[...]
6
80%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
1998 T. 19, z. 2 353-370
PL Zbadano rozkład składowej promieniowej oraz stycznej prędkości cieczy w zakresie przepływu laminarnego, w punktach leżących zarówno wewnątrz obszaru mieszadła, jak i tuż obok tego obszaru. Uzyskane informacje są szczególnie przydatne do weryfikacji wyników modelowania przenoszenia pędu w mieszalni[...]
EN The distribution of radial and tangential velocity components of a liquid in laminar flow at points located both within the impeller zone and in the adjacent region. The information obtained is particularly useful in verifying the results of momentum transfer models on liquid mixers.
7
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 3 505--518
EN In this study, fully developed laminar flow and heat transfer in an internally longitudinally finned tube are investigated through application of the meshless method. The flow is assumed to be both hydrodynamically and thermally developed, with a uniform outside-the-wall temperature. The governing e[...]
8
80%
Polish Maritime Research
2016 nr 4 99--104
EN In this paper the steady laminar flow of viscous incompressible ferromagnetic fluid is considered in a slot between fixed surfaces of revolution having a common axis of symmetry. The boundary layer ferromagnetic equations for axial symmetry are expressed in terms of the intrinsic curvilinear orthogo[...]
9
80%
Polish Maritime Research
2017 nr 3 78--85
EN The paper considers stationary magnetohydrodynamic flow of viscous fluid in the slot between fixed curvilinear surfaces of revolution exposed to azimuthal magnetic field. To solve the problem, the equations of boundary layer in the curvilinear coordinate system. x,θ,y , were applied. The equations o[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Abstract: In these investigations a disk with a flexible slip-ring was applied: a) mounted on an elastomer layer, b) a "floating" ring. The aim of the investigations was to determine the coefficients of the hydraulic resistance, the laminar flow through the face clearing, the walls of which display [...]
11
80%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN Knowledge of the rheological characteristics of a mixture enables the defining of hydraulic losses in horizontal pipelines on the basis of dimensionless criterion type λ (Re gen), where λ is the pipe resistance dimensionless coefficient from the Darcy-Weisbach formula and Re gen is the generalized R[...]
12
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 3 425-438
EN The process of destabilisation of an axi-symmetric, core-annular flow (CAF) of two Newtonian fully miscible liquids widely differing in viscosity is investigated. Formation of periodic structures is observed in experiments, predicted by the linear stability theory and simulated numerically using the[...]
13
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1028-1030
PL W artykule przedstawiono zastosowanie funkcji autokorelacji do oceny charakteru przepływu cieczy. Zbadano przebiegi funkcji dla dwóch rodzajów przepływu - laminarnego i turbulentnego. Zagadnienie to może być bardzo przydatne dla przepływów odbywających się dla granicznej liczby Reynoldsa. Uzyskane w[...]
EN The use of the autocorrelation function in the characterization of the fluid flow is presented in the paper. The pressure of the liquid in the given observation points was measured. Results were then compared with computational results of mathematical simulation. The function for two kinds of flow -[...]
14
70%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2008 nr 121 17-32
EN This paper presents the results of experiential investigations of pressure drop in minichannels with use of water as the working fluid. The test section was made from stainless steel pipes with internal diameters of 0.55 mm, 0.64 mm and 1.10 mm respectively. A pressure drop was presented per a lengt[...]
15
70%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 3 579-591
EN An analysis is presented for the unsteady heat transfer characteristics of a laminar forced convective flow over a circular pin by the conjugate convection-conduction theory including radiative effects under the optically thick limit approximation. The dimensionless form of the governing equations i[...]
16
70%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2001 Vol. 6, no 3 731-790
EN At present there exist several approaches to the formulation of fluids that contain structures. These fluids have various names such as simple microfluids, micropolar fluids, deformable directed fluids, polar fluids, anisotropic fluids, etc. In this paper the steady laminar flow of micropolar fluid [...]
17
70%
Archives of Mechanics
EN Two preceding papers (Parts I and II) present a generalised system of equations to describe non-turbulent flows of inclusion-fluid mixtures. The two first order equations for each phase correspond to equations of the standard two-fluid models. The closure problem, consisting in the derivation of con[...]
18
70%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN The fully-incompressible, viscous and stationary Navier–Stokes equations are solved for the laminar flow over an obstacle placed on the lower of a channel. The Reynolds number is varied from 100 to 400. In all cases studied the flow field proves to be steady. Several distinct flow features are ident[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie przepływu płaskiego cieczy lepkiej jako zagadnienie odwrotne dla równania parabolicznego (przewodnictwa ciepła) z nieznaną harmoniczną funkcją źródła. Funkcję tę wyznaczono ze znanego warunku brzegowego. Rozkład funkcji prądu Ψ wyznaczono poprzez jej aproksymację w [...]
EN The paper presents solution of a plane flow of viscous liquid as an inverse problem for parabolic equation (heat conduction equation) with a harmonic source function. The function is derived from a known boundary condition. Distribution of stream function Ψ is determined by its approximation within [...]
20
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this paper, the second law analysis of alaminar flow of a viscous incompressible fluid through an inclined channel with isothermal walls is investigated. Based on some simplifying assumptions, analytical solutions for the fluid velocity and temperature are constructed. The expressions for the ent[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last