Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 109
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratorium badawcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zaprojektowany i zbudowany przez autorów miniaturowy badawczy elastyczny system wytwarzania umożliwiający prowadzenie doświadczalnej weryfikacji nowych metod planowania i harmonogramowania produkcji. Planowanym zastosowaniem przedstawionego zrobotyzowanego stanowiska demontażowego było automatyczne [...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2005 Z. 222 177-184
PL Przedstawiono rozwój Laboratorium Badawczego IEL.OG w ostatnich latach i organizację laboratorium. Podano podstawowy zakres wyrobów będących przedmiotem badań. Zaprezentowano nietypowe urządzenia badawcze. Podano posiadane certyfikaty oraz opisano współpracę z innymi jednostkami zajmującymi się cert[...]
EN The development of IEL OG Testing Laboratory at recent years and the actual organization of the Laboratory is introduced. The main scope of products being subjects to tests is presented. Some of non typical testing equipment are described. The acquired certificates and cooperation with others certif[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono skrótowo zagadnienia wymuszające konieczność prowadzenia badań związanych z jakością energii elektrycznej, wpływu zakłóceń na poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej oraz oddziaływań odbiorników na sieć energoelektryczną. Podano zakres badań utworzonego w tym celu La[...]
EN The article presents in shortcut problems that forced necessity of making investigation connected with power quality, the influence of disturbances on correct operation mains receiver, and the influence receiver on power network. The tool range of investigations was shown in created Laboratory of El[...]
4
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 1 21-22
EN The article discusses four interlaboratory round test in scope of accredited test methods, organized by the Textile Research Institute, Laboratory of Testing Textile Raw Materials and Fabrics. Interlaboratory comparison no I: Determination of maximum force to seam rupture using the Strip method acco[...]
5
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 11 25-30
EN The article discusses four interlaboratory round test in scope of accredited test methods, organized by the Textile Research Institute, Laboratory of Testing Textile Raw Materials and Fabrics. Interlaboratory comparison no I: Determination of maximum force to seam rupture using of the strip method [...]
6
80%
Problemy Jakości
PL System jakości i zapisy zawarte w procedurach powinny przez systematyzację pewnych czynności ułatwiać, a nie utrudniać nam życie.
7
80%
Problemy Jakości
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 119-123
EN Magnetising of NdFeB permanent magnets is performed in electromagnetic circuit shown in Fig.1. Charged condenser battery acts as a source of pulse magnetizing current - Fig.2. Exciter's current, which flows after the charged condenser's battery is switched on reaches its maximum value, along hyperbo[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W oddziale Wrocławskim Instytutu Elektrotechniki działa akredytowane Laboratorium Badawcze. Laboratorium to w 1996r. uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) na wykonywanie usług badawczych. W 1998r. zakres akredytowanych badań został znacznie poszerzony. Omówiono podstawy p[...]
EN Within the Wroclaw Division of Electrotechnical Institute acts the Testing Laboratory accredited by Polish Centre for Testing and Certification in 1998. The scope of these services was significantly extended in 1996. The work covers the legal bases and some problems resulted from laboratory activity[...]
10
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 691-693
PL Laboratorium mieści się w hangarze o konstrukcji stalowej, mającym w rzucie wymiary 55 x 247 m i wysokość 50 m. Badane modele (w tym budynku) są wykonywane w skali 1:1.
EN The establishment is located in a grand steel hangar having horizontal projection 55 x 247 m and hight 50 m. This fact enables a complex testing of total buildings on models built in scale 1:1.
11
80%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 2 54--56
12
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 10 129-132
13
80%
Przegląd Spawalnictwa
14
80%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2009 nr 1-2 10-12
PL Znajomy zapytał mnie kiedyś z lekką ironią w głosie: - Jak Ci tam na tej obczyźnie? Zmywak Ci służy? Wszystkim osobom, z kórymi rozmawiam na temat pobytu za granicą, ciężko jest uwierzyć, że ten "zmywak" tak naprawdę nie jest taki straszny, wręcz przeciwnie...
15
70%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule zaprezentowano akredytowane Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych PIMR i przedstawiono zakres akredytacji. Opisano również krótko zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w laboratorium, cele wdrożenia tego systemu oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.
EN In the article there was presented accredited Agricultural Machinery Testing Laboratory PIMR with the range of accreditation. There was also short description of the principles of work of the quality ensuring system in Laboratory, aims of implementing the system and benifits from implementation.
16
61%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL W pracy przedstawiono zasady i szczegółowe wytyczne, w tym wymagania jednostki akredytującej (PCA), związane z organizowaniem i uczestnictwem laboratorium badawczego w programach porównań międzylaboratoryjnych. Wykazano przydatność porównań międzylaboratoryjnych w potwierdzaniu kompetencji techniczn[...]
EN This work presents rules and requirements, taking guidelines of accreditation body (PCA) into consideration, connected with organization and participation testing laboratory in interlaboratory comparisons. Usuefulness of interlaboratory comparisons in assessment technical competences with appropiate[...]
17
61%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono celowość akredytacji laboratoriów badawczych oraz specyficzne problemy występujące przy akredytacji laboratoriów uczelni wyższych.
EN The paper presents the advisability of accreditation of research laboratories and specific problems of university laboratory accreditation.
18
61%
Nowa Elektrotechnika
19
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
61%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last