Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  labirynt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 24-25
PL Labirynty są elementami, które powinny zacząć pojawiać się w krajobrazie miejskim. W każdym wydaniu, formie i wielkości upiększają przestrzeń, wprowadzają element zabawy, ożywiają martwe przestrzenie, integrują rodziny oraz różne grupy wiekowe. Co więcej - pozytywnie wpływają na nasze zdrowie.
2
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2014 nr 146 153--163
EN Labyrinth seal constantly is a prime turbine sealing solution because of low price, low maintenance, minimal rub particulate contamination and high temperature capability. This work aims to perform detailed CFD investigation of high speed rotating labyrinth seal. There have been found an impact of r[...]
3
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł podkreśla powrót archetypu labiryntu w architekturze miejsc pamięci w XX wieku. Przedstawione projekty ukazują interpretacje architektoniczne mitycznego symbolu z Berlina i Izraela. Przykłady memoriałów związanych z holokaustem podkreślają, jak ważna jest uniwersalność języka architektoniczn[...]
EN This paper emphasises the restoration of labyrinths in the memorial architecture of the 20th century. Projects mentioned in the article evoke different interpretations of ‘labyrinth’. There are examples of memorials in Berlin and in Israel designed by different architects. This paper conc[...]
4
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2016 z. 195, t. 2 607--616
PL Niewielkie roboty mobilne są bardzo dobrym polem do testowania procesów zachodzących w większych konstrukcjach. W artykule przedstawiono algorytmy eksploracji i znajdowania ścieżki robota typu Micromouse. Wskazano ich mocne i słabe strony oraz możliwości poprawy ich działania. Pokazano robota, które[...]
EN Small mobile robots are a very good area for testing processes occuring in larger structures. The article presents the maze solving algorithms for micrornouse robots. Their strengths and weaknesses are pointed out. The paper presents opportunities to improve some of them. The robot designed for impl[...]
5
51%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 28 105--118
PL Artykuł przedstawia analizę figury labiryntu w architekturze współczesnej, jej powiązania z literackimi wyznacznikami przestrzeni labiryntowej oraz realiami przestrzeni współczesnej.
EN The article presents an analysis of the figure of a labyrinth in contemporary architecture, its bindings with literary determinants of the labyrinthine space, and reality of contemporary space.
6
44%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł stanowi refleksję dotyczącą zarówno wizji miasta przyszłości, jak i czynników ją warunkujących.
EN It is a reflection on both the vision of the city of the future as on factors that determine it.
7
44%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Pojęcie labiryntu stanowi nierzadko podświadome odniesienie do postrzegania drogi pokonywanej przez człowieka w przestrzeni. Labiryntowa zabawa architekta z użytkownikiem architektury polega na świadomym kierowaniu jego kroków w zamierzoną stronę, na zapraszaniu go do jednych miejsc oraz na odmawian[...]
EN The notion of labyrinth is often a subconscious reference to the perception of a path travelled by a human across space. The labyrinth game played by an architect with the architecture’s user relies on sensibly leading the user’s steps towards the intended direction, on inviting him to enter certain[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last