Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwasowość gleby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 11 2115-2118
2
84%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 15-24
PL W publikacji porównano agroekologiczną jakość gleb, wyrażoną w punktach - opracowanych w instytucie naukowym dla całego kraju, zużycie wapna nawozowego (w przeliczeniu na CaO) procentowe udziały zdrenowanych gruntów ornych i plony pszenicy w 49 województwach byłego i 16 województwach obecnego podzia[...]
EN A comparison was made of i) agro-ecological quality of soils based on a point system developed by a research institute for the entire country, ii) consumption of fertilizer lime (recalculated to CaO), iii) percent proportions of drained arable land and iv) wheat yields in former 49 and present 16 vo[...]
3
84%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono krótką charakterystykę pojęć używanych w dziedzinie chemii: „analiza śladowa”; „specjacja”; „analiza specjacyjna” jak również dwa rodzaje specjacji i obszary jej zastosowania. Zostały zaprezentowane formy glinu występujące w roztworze glebowym oraz mechanizmy zakwaszania gleby oraz sku[...]
EN The paper presents a brief description of terms used in chemistry: "trace analysis", "speciation", "speciation analysis" as well as two types of speciation and areas application of speciation. Were presented forms of aluminum present in the soil solution and the mechanisms of soil acidification and [...]
4
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Praca obejmuje badanie nad zawartością glinu wymiennego i parametrów, takich jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87–7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09–6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87–7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09–6.3 mg/100 g a[...]
5
84%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 413--420
PL Praca obejmuje badania nad zawartością glinu wymiennego i takich parametrów, jak: odczyn i pH gleby, węgiel organiczny i liczba jodowa. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od bardzo kwaśnego do zasadowego (pH 3,87-7,65). Zawartość glinu wymiennego w glebie wynosiła odpowiednio: 0,09-6,3[...]
EN The work involves the determination of exchangeable aluminum content and parameters such as reaction, soil pH, organic carbon and iodine. Soils on the test sites showed a pH ranging from very acidic to alkaline (pH 3.87-7.65). The content of exchangeable aluminum in the soil was: 0.09-6.3 mg/100 g a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last