Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształtowanie elementów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 7 399-404
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z materiałem, kształtowaniem elementów i węzłów, a także realizacją budynków i obiektów inżynierskich o konstrukcji stalowej. Omówione zagadnienia zilustrowano przykładami stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i zrealizowanymi lub realizowanymi obiektami bu[...]
EN Selected problems associated with material issues, with form-shaping of elements and joints as well as with steelwork construction of buildings and civil engineering structures are presented. Described issues are illustrated with solution examples of constructional details and with structures alread[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1057--1060
PL Postęp w wielu dziedzinach przemysłu i związane z tym zapotrzebowanie na elementy o złożonych kształtach, których wytworzenie za pomocą klasycznych metod jest ograniczone lub wręcz niemożliwe, sprawiło, że wzrosło zainteresowanie metodami kształtowania z dużymi prędkościami. W artykule przedstawiono[...]
EN Progress in many areas of industry and demand for components with complex shapes, which production by using conventional methods is limited or impossible, has increased the interest in methods of high-speed forming. The article presents the characteristics of the technology of forming elements by us[...]
3
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 347--358
PL Omówiono zmiany konstrukcyjne niezbędne do wykonania w użytkowanych stalowych zbiornikach paliwowych jeśli planuje się ich dalsze wykorzystywanie przy zmienionych warunkach eksploatacji. W szczególności rozważa się sposób modernizacji typowego naziemnego zbiornika cylindrycznego z dachem pływającym,[...]
EN The structural modifications necessary to comply in steel tanks for fuel storage being inservice if they are intended for further use but in the changed way of their service are presented and discussed in detail. In particular, the way how to modernise the typical existing on-the-ground 358 M. Maśla[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last