Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształcenie inżyniera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 349-349
PL Przedstawiono potrzebę wprowadzenia na uczelniach krajowych wielostopniowego systemu studiów. Zaproponowano zmiany w sferze programów i organizacji studiów.
EN The necessity of introducing of a multi-degree system of engineer's education national universities is presented. The proposed changes in the sphere of programing and organization of engineering study are reported.
2
63%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 350-353
PL Omówiono tematykę referatów i dyskusji na ogólnopolskim seminarium, które odbyło się w październiku 1999 r. w Wiśle. Rozważania dotyczą m.in. zakresu zastosowań wiedzy z machaniki materiałów i konstrukcji w przedmiotach zawodowych, wykładanych na wydziałach inżynierii lądowej politechnik.
EN Papers and discussion themes devoted to the problem of mechanics of structures, produced at the national symposium held in October 99 at the mountain resort "Wisła" are presented.
3
63%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 345-348
PL Przedstawiono aspekty nowoczesnego systemu kształcenia inżynierów i magistrów na specjalności KBI (kierunek budownictwo) w odniesieniu do konieczności powiązania tematyki zajęć dydaktycznych w przedmiotach: wytrzymałość materiałów i mechanika konstrukcji z blokiem przedmiotowym: konstrukcje metalowe[...]
EN Modern educational system for engineers and the necessity of joining didactic hours in subjects such as strength of materials and structural mechanics with subject block - metal structures has been proposed.
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 342-345
PL Omówiono nowy system studiów przyjęty w Politechnice Warszawskiej. Podano zasady systemu punktowego wprowadzonego na tym Wydziale, a także scharakteryzowano sylwetkę zawodową absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich.
EN A new study system approved at the Warsaw Institute of Technology is discussed. Principles of a new credit system introduced and chracterization of profesional silhouettes of engineering study graduates are presented.
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 353-355
PL Przedstawiono propozycje zmian programowych na studiach trzystopniowych kierunku "budownictwo" w zakresie bloku przedmiotów "mechanika konstrukcji".
EN Necessary changes in education programme of three-grade building engineering study in the scope of structural mechanics are formulated.
6
51%
Inżynieria Materiałowa
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last