Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kropka kwantowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2003 Z. 216 17-29
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje o dotychczas stosowanych różnych metodach wytwarzania mikro- i nanostruktur. Scharakteryzowano procesy fotolitografii LIGA oraz metody wytwarzania nanorurek i kropek kwantowych. Porównano właściwości przedstawionych metod.
EN Miniaturisation of electronic devices: sensors, actuators etc occurs usually by using a suitable technology e.g.: photolithography, LIGA, chemical and plasma treatment of semiconductors. Photolithography is a specific variant of photography. This process consists of two stages: performing a mask a[...]
2
86%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 695--700
EN Resonant tunnelling through a non-interacting single-level quantum dot attached to ferromagnetic leads is analysed theoretically. The magnetic moments of the leads are assumed to be non-collinear. Apart from this, an external magnetic field is applied to the system, which is non-collinear with the m[...]
3
86%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 689--693
EN The spin polarization of conductance of the system of two capacitively coupled quantum dots is studied in the Kondo regime by the equation of motion method. For the case of orbital degeneracy in the one spin channel the system can operate as a spin filter.
4
86%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2375-2381
5
86%
Chemia Analityczna
PL Otrzymano związki sprzężone QDs - białko stosując jako cząsteczkę wiążącą papainę. Papaina została połączona w wyniku elektrostatycznego samopołączenia z dwoma koloidalnymi, półprzewodnikowymi kropkami kwantowymi (QDs) o różnej luminescencji. Utworzenie biosprzężenia było sygnalizowane fluorescencyj[...]
EN QDs-protein conjugates were prepared using papain as a binding molecule. Papain was attached to two different luminescent colloidal semiconductor quantum dots (QDs) via electrostatic self-assembling. Formation of bioconjugates was reflected in fluorescence resonance energy transfer (FRET) between QD[...]
6
86%
Świat Szkła
2018 R. 23, nr 5 24--26
7
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano stany elektronowe tranzystora jednoelektronowego (SET), formowanego w heterostrukturze GaAs/AlxGa1-xAs. Stany elektronowe są samouzgodnionymi rozwiązaniami równania Schrodingera w przybliżeniu Hartree. Rozkład potencjału w tranzystorze jest rozwiązaniem równania Poissona, dla danego zestawu [...]
EN In the work we present electron states of a single electron transistor (SET) formed in GaAs/AlxGa1-xAs heterostructure. Electron states are selfconsistent solutions of Schrodinger equation, written within Hartree approximation. Potential distribution through the transistor is the solution of Poisson[...]
8
72%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 719--724
EN A comparison of the Fermi surface construction for thin films, quantum wires and quantum dots has been made in the framework of the free-electron model. The numerical results for the Fermi wavevector dependence upon the confined size of low-dimensional systems have been obtained for the model with s[...]
9
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Analizowano przewodzenie spinowe systemów z podwójnym kwantowaniem QS z elektrodami ferromagnetycznymi i strojonym polem magnetycznym. Wykorzystano funkcję Greena. Właściwości przewodzenia są głównie zdeterminowane przez rezonansowe tunelowanie spinowe. Zbada no wpływ pola magnetycznego na różne str[...]
EN The resonant spin transport in a double quantum-dot (QD) system with ferromagnetic electrodes and tunable magnetic field was investigated by nonequilibrium Green function method. It is clearly seen that, in contrast to the steplike or baisnlike behaviors of the spin (electrical) current in the singl[...]
10
72%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2006 z. 156 281-290
EN Concept of self-assembly of DNA molecules may be utilized to implement different algorithms of computing. In particular, this methodology is useful in artificial intelligence because it operates on symbols. As has been shown by the author [7] DNA computing is suitable for searching the decision tree[...]
11
72%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1924-1931
PL Kropki kwantowe ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizykochemiczne, a w szczególności optyczne, są wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki oraz produkcji przedmiotów codziennego użytku. Zaprezentowano krótki opis zastosowań kropek kwantowych w naukach medycznych jako sond fluorescencyjnych o[...]
EN A review, with 85 refs., of uses of quantum dots in medicine, anal. chem., photocatalysis, solar cells and light-emitting diodes.
12
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W ramach pracy przedstawiono modele numeryczne oraz symulacje w trzech wymiarach geometrycznych (3D) wybranych kwantowych przyrządów półprzewodnikowych. Zaprezentowane wyniki obejmują rozkłady potencjałów oraz charakterystyki transportowe takich przyrządów jak: drut kwantowy, kwantowy styk punktowy,[...]
EN In the work the numerical models and simulations of some quantum devices are presented. The results contain the calculations of the 3D potential distributions, the quantum conductance and the current flowing between source and drain for the following devices: quantum wire, quantum point contact and [...]
13
72%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
PL Teoria komputerów kwantowych wyznacza nowy kierunek projektowania nowoczesnych układów scalonych w skali atomowej, klasycznej i kwantowej kryptografii, algorytmów kwantowych, teorii informacji itd. Ostatnio odkryto nowy rodzaj maszyn, korzystając z oddziaływań kwantowo-mechanicznych, które mogą dzia[...]
EN Theory of quantum computation is a new trend of design modern integrated circuit in atomic scale, classical and quantum cryptography, quantum algorithms, theory of information, etc. Recently there were invented new kinds of machines, making useful interaction quantum-mechanics, which can run continu[...]
14
72%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
PL Teoria komputerów kwantowych wyznacza nowy kierunek projektowania nowoczesnych układów scalonych w skali atomowej, klasycznej i kwantowej kryptografii, algorytmów kwantowych, teorii informacji itd. Ostatnio odkryto nowy rodzaj maszyn, korzystających z oddziaływań kwantowo-mechanicznych, które mogą d[...]
EN Theory of quantum computation is a new trend of designed modern integrated circuit in atomic scale, classical and quantum cryptography, quantum algorithms, theory of information, etc. Recently there were invented new kinds of machines, making useful interaction quantum-mechanics, which can run conti[...]
15
72%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 1 49--54
PL W celu otrzymania kropek kwantowych PbS i CdS zastosowano metodę adsorpcji kolejnych warstw jonów i reakcji (SILAR) z wykorzystaniem roztworów siarczku(II) sodu, azotanu(V) ołowiu(II) i siarczanu(VI) kadmu na bazie wody destylowanej lub metanolu. Zastosowano stężenia z zakresu 0,001-0,1 M oraz liczb[...]
EN In order to deposit quantum dots of PbS and CdS successive ionic layer adsorption and reaction, SILAR route was employed. Water- and methanol-based solutions of sodium sulfide(II), lead(II) nitrate and cadmium sulfate were used. A concentration of solutions varied from 0.001-0.1 M and a number of cy[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last