Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kotłownie osiedlowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 11 517-521
PL W referacie dokonano krótkiej charakterystyki udziału podstawowych nośników energii przy produkcji ciepła w RP według danych z 2001 r. ze szczególnym uwzględnieniem gazów sieciowych i porównanie z krajami unijnymi. Następnie przedstawiono perspektywiczne możliwości zastosowania kotłów gazowych w kot[...]
EN In the paper the brief characteristic of participation of the basic carriers of energy in the Polish heating systems, since 2001 is submitted. The special attention is given to network gases in comparison with the countries of the European Union. Perspective possibilities of use of gas boilers in re[...]
2
41%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 12 39-43
PL W artykule opisano sposób postępowania przy wyborze struktury i średnic nowej sieci ciepłowniczej w istniejącym osiedlu mieszkaniowym. Źródło ciepła (kotłownia osiedlowa) ma zasilać każdy z 17 budynków siecią dwuprzewodową o maksymalnej temperaturze wody 70°C. Najmniejsze długości przewodów wyznaczo[...]
EN The article presents a method for selecting a structure and a diameter of a new heat distribution network in an existing residential community. A heat source (district heating plant) will supply all 17 buildings with two line heat distribution network with a maximum water temperature of 70°C. The sh[...]
3
41%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 10 60-63
PL W artykule przedstawiono analizę dostawy ciepła do budynków z kotłowni osiedlowej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości oraz efekty ekonomiczne zastosowania kotłów kondensacyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wykorzystanie nowoczesnych kotłów pozwala na obniżenie kosztów gazu ziemnego o [...]
EN The article shows analysis of heat supply to the buildings from a housing estate boiler station. Particular emphasis is placed on the possibilities and economic effect of a use of condensing boilers. Based on the analyses, a use of modern boilers allows reduction of natural gas consumption by approx[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last