Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty produktu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
2000 Vol. 4, no 2 101-111
PL W artykule opisano metodę rachunku kosztów działań - Activity-Based Costing (ABC). Poszczególne etapy planowania i wdrażania tej metody zilustrowano na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości. Przykład ten ukazuje, iż metoda ABC dostarcza dokładniejszych informacji o koszcie wy[...]
EN This paper presents a method of cost accounting - Activity-Based Costing (ABC). The steps for designing and implementing this method are illustrated with example of a middle productive company. This example presents that the Activity-Based Costing only provides more accurate product cost information[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 505--515
PL Obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych rozpoczęcie procesu projektowania i przetwarzania nowego produktu jest niemożliwe bez dokładnego oszacowania całkowitych kosztów jego produkcji. Opis cech konstrukcyjnych, wytwarzania i organizacyjnych projektowanych elementów dokonywany w trakcie zapisu ko[...]
EN Nowadays it is impossible for a manufacturer to start the process of designing and manufacturing a new product without careful estimation of its total production costs. To this end, a method was proposed of describing constructional, technological and organizational features of elements during the p[...]
3
72%
Logistyka
2015 nr 6 95--99, CD
PL W opracowaniu przedstawiono dwa narzędzia rachunkowości zarządczej: stawkę godzinową oraz koszt produktu. Przedstawiono różne metodyki obliczeń oraz wskazano zagrożenia jakie może powodować wspomaganie decyzji z niewłaściwym wykorzystaniem narzędzi rachunkowości zarządczej. Zaproponowano metodykę ob[...]
EN Two tools of managerial accountancy are presented in the article: the hourly cost rate and the product cost. Different methodologies of calculation are shown, with threats related to them enumerated. A methodology of the calculation and the proper usage of these tools is proposed. The aim of the met[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last