Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty naprawy pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 870--873, CD
PL W artykule podjęto próbę zaprezentowania aspektów ekonomicznych wpływu segmentu rynkowego na koszty napraw samochodów osobowych autorskie badania dotyczące wymiaru ekonomicznego wpływu segmentu rynkowego na koszty napraw samochodów osobowych. Rozważania oparto o analizę jednej z najbardziej rozpozna[...]
EN In the article an attempt to express economic aspects of the influence of the marketplace terraced house on costs of repairs was made personal cars the author's examinations concerning the dimension of the economic influence of the marketplace terraced house on costs of repairs of passenger cars. De[...]
2
100%
Logistyka
2016 nr 3 12--20, CD1
PL Działalność transportowa związana jest z ryzykiem uszkodzenia pojazdu w wypadku drogowym. Jeśli następuje decyzja o naprawie pojazdu dla użytkownika lub płatnika istotnym jest możliwość optymalizowania kosztów naprawy. Nie bez znaczenia pozostaje przywrócenie bezpieczeństwa pojazdowi przy celowych i[...]
EN The transport activity is connected with the risk of damage of the vehicle in road traffic accidents. If a decision on repair of the vehicle is taking place for the user or the payer is essential possibility of optimizing costs of repair. Not without meaning restoring the safety remains for the vehi[...]
3
84%
Transport Problems
PL W artykule opisano dalsze wyniki analizy statystycznej wybranych parametrów eksploatacyjnych populacji pojazdów należących do lubelskiego centrum logistycznego Poczty Polskiej. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych zebranych w latach 2008–2010.
EN This paper presents the next results of the statistical analysis of the operating parameters of numbers of vehicle, which was operated by the Poczta Polska (Polish Mail) delivery office in Lublin. The calculations were based on data from service in the years 2008–2010.
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 558--561, CD
PL W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu regulacji unijnych w postaci porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na koszty napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o autorskie symulacje kosztów napraw,[...]
EN The article presents considerations regarding the impact of EU regulations in the form of vertical agreements in the motor vehicle sector from the prohibition of agreements restricting competition to the costs of passenger car repairs in Poland. The considerations were supplemented with proprietary [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last