Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Problemy Jakości
3
100%
Problemy Jakości
PL Zakłady Remontowe Energetyki Lublin SA to przedsiębiorstwo z ponad 40-letnią tradycją działające w branży elektromaszynowej. Jego głównymi klientami są energetyka zawodowa i przemysłowa, jednostki budżetowe i gospodarka komunalna. Podstawowy produkt przedsiębiorstwa stanowią usługi serwisowe takie j[...]
4
80%
Problemy Jakości
EN This article describes an exemplary model of process and investment cost presentation. On the basis of this model, a practical system of quality cost registry has been implemented in a company, which focuses on the construction of gas installations. The registry model works in accordance with the co[...]
5
80%
Problemy Jakości
EN The article presents the benefits of using quality cost system, which is based on the example of the sterilization services. Introduced system of identification, recording and analysis of the quality costs was designed and adapted to the needs of the audited entity. Research focused on monitoring, a[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 273-280
EN The analysis of quality costs is an important management tool which provides a methdl of assessing the overall effectiveness of the management of quality and a means of deteł mining problem areas and action priorities. The article especially focuses on the various | classification of quality costs. [...]
7
80%
Problemy Jakości
EN The article discusses structures and dependence among criteria of measurements cost of quality. In author's opinion they belong to main dilemmas of measurement cost of quality e.g. management, comparing, preparation, responsibility, range, object of measurement, definitions, methods, staff and accur[...]
8
80%
Problemy Jakości
EN Article discusses object, purpose and tasks in company's practice of cost analysis. Subsequent benefits have been discussed from carried analysis of quality costs in prospect of management and audit. Presented criteria of analysis of quality costs had possible on purpose areas indication and range. [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 39 39-47
PL Tematem niniejszego opracowania jest metoda analizy kosztów ponoszonych w związku z wdrożeniem i utrzymywaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Sformułowano w nim rodzaje kosztów jakości oraz określono sposób planowania wydatków w sposób uwzględ[...]
EN The topie of the paper is the analysis method of such costs, which arę spent in connec-tion with putting into practice, keeping and improving the ąuality management system in smali and medium enterprises. There were formulated ways of ąuality costs and outlays planning in the way that allows for pro[...]
10
80%
Przemysł Spożywczy
PL Analizowanie kosztów jakości jest skutecznym narzędziem zarządzania przynoszącym przedsiębiorstwom przemysłu spożywczego wymierne korzyści. Wdrożenie rachunku kosztów jakości umożliwia ujawnienie kosztów niezgodności wewnętrznych, a także ocenę efektywności funkcjonowania systemu zarządzania w przed[...]
EN Quality costs analysis is a very efficient tool of management that brings about a lot of profits to a food industry enterprise. The implementation of quality costs calculation lets to expose costs of the internal discordance as well as to evaluate the functioning of quality management system's effic[...]
11
80%
Problemy Jakości
12
80%
Problemy Jakości
EN The author offers a review of the basic structural models of quality costing (including e.g. the model presented by A. V. Feigenbaum, ASQ model, the model incorporated in ISO 9004, etc.). Against this background, she presents her own proposal for cost modelling. It differs from the other ones by acc[...]
13
80%
Problemy Jakości
PL Wybrany i stosowany przez przedsiębiorstwo model kosztów jakości zależy od funkcjonującej struktury w organizacji, podejmowanych działań i dojrzałości systemu jakości.
14
80%
Problemy Jakości
PL Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje branżę motoryzacyjną i obowiązujące j[...]
EN The variable situation in the global automotive market encourages car manufacturers and their suppliers to seek effective methods and tools to support management processes. One of them is cost accounting and management accounting. The article describes the automotive industry and the applicable qual[...]
15
80%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 3 190-196
PL Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do oceny efektywności systemu jakości przedsiębiorstw, które chcą funkcjonować na konkurencyjnym rynku, jest dla nich "nie koniecznością, a problemem wyboru". Koszty jakości nie zostały precyzyjnie określone zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, różnice od[...]
EN The application of quality cost calculation to evaluate the effectiveness of the business's quality system is "not a necessity but an issue of choice" for businesses who want to operate in the competitive market. The costs of quality are a tool making it possible to find the organization's weaknesse[...]
16
80%
Problemy Jakości
PL Zmienna sytuacja na globalnym rynku motoryzacyjnym skłania producentów samochodów i ich dostawców do poszukiwania efektywnych metod i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Jednym z nich jest rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Artykuł charakteryzuje studium przypadku w zakresie badania [...]
EN The variable situation in the global automotive market encourages car manufacturers and their suppliers to seek effective methods and tools to support management processes. One of them is quality cost accounting and management accounting. The article presents a case study in the field of research an[...]
17
80%
Problemy Jakości
18
70%
Problemy Jakości
EN The majority of firms (according to the investigations), even over 70%, use quality costs management to the identification of proper weaknesses (and strengths as well) in aim to eliminate them. But very often such performance is not complete, what causes certain internal problems. A good guidelines [...]
19
70%
Problemy Jakości
20
70%
Problemy Jakości
PL Rachunek kosztów jakości stanowi część systemu zarządzania przedsiębiorstwem, to jest zarządzania w dziedzinie jakości, opartego na ustalaniu kosztów jakości oraz ich analizie, określeniu źródeł ich powstawania i planowaniu ich usunięcia.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last