Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszt zabezpieczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Opracowano wycenę inwestycji w kontekście ryzyka związanego z podejmowanymi w przedsiębiorstwie górniczym przedsięwzięciami. W celu pełniejszej oceny ryzyka związanego, wprowadzono modyfikację w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej na wskaźni[...]
EN Valuation of investments in the context of the risk connected the taken in mining enterprise undertakings, is the subject of this article. The Author, for the better valuation of the connected risk, proposes in the present publication introduction of modification in one from the commonly used method[...]
2
80%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 129--131
PL Artykuł został poświęcony zagadnieniu zmienności cen surowców w kontekście wyceny inwestycji górniczych. Przeprowadzone w oparciu o metody dyskontowe analizy zmierzające do określenia wartości złoża lub wybranej inwestycji górniczej potwierdzają fakt, iż cena surowca jest jednym z najistotniejszyc[...]
EN This article has been devoted to the issue of volatility in commodity prices in the context of the valuation of investment in mining. Carried out based on the discount method of analysis aimed at determining the value of the deposit or the selected mining investments reaffirm the fact that the pri[...]
3
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono wycenę inwestycji zawierającej poziom zwiększonego ryzyka w kontekście przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. W celu pełniejszej oceny ryzyka, autor proponuje wprowadzenie modyfikacji w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowi[...]
EN In the article the valuation of an investment comprising the level of increased risk in the context of undertakings realised through the mine has been discussed. Aiming at a more complete risk assessment, the author proposes to introduce modifications into one of commonly used investment valuation m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last