Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozyjność atmosfery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 8 518-522
PL Dominująca rola korozji atmosferycznej w inżynierii komunikacyjnej jest bezdyskusyjna. Każda konstrukcja musi być tak zaprojektowana i wykonana, aby wytrzymać, w całym okresie eksploatacji, obciążenie środowiska zarówno naturalnego, jaki "zmodyfikowanego" przez człowieka. W pracy podjęto próbę zbada[...]
EN The dominant role of atmospheric corrosion in infrastructure engineering is unquestionable. All structures have to be designed in order to withstand the load from natural or human created environment during the entire period of their service. Study attempts to estimate the influence of road traffic [...]
2
100%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 4 30-38
PL W artykule opisano zjawiska jakie wpływają na korozyjność atmosfery i jakie stanowiły podstawę do opracowania normy EN ISO 12944 Farby i Lakiery. Ochrona przed korozją kostrukcji stalowych za pomocą malarskich powłok ochronnych Część 1-6. Omówiono wpływ wilgotności powietrza na przebieg korozji, jeg[...]
EN In this article phenomena which have influence on corrosivity of atmosphere and which were the basis of work out of EN ISO 12944 Paints and varnishes corrosion protection of steel structures by protective paint systems standard, part 1-6 Corrosion protection of steel constructions using paint protec[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2012 nr 30 45-57
PL Prace realizowane przez ITWL, instytucje krajowe i zagraniczne wskazują na to, że badania korozyjne są ważnym elementem procesu zwiększania resursów i eksploatacji wg stanu technicznego statków powietrznych. Do badań skorodowania oraz degradacji pokryć ochronnych należy podchodzić systemowo, przede [...]
4
63%
Inżynieria Powierzchni
2012 nr 4 3-11
PL W ciągu ostatnich 20 lat korozyjność atmosfery zmniejszyła się w wielu krajach w wyniku wprowadzenia uregulowań prawnych, ekonomicznych i technologicznych prowadzących do redukcji zanieczyszczeń kwaśnych, szczególnie SO2.Trwałość cynku i powłok cynkowych w umiarkowanych warunkach atmosferycznych jes[...]
EN In the last 20 years corrosivity of the atmospheres decreased in many countries as a result of applied legislative, economic and technological measures leading to reduction of acidic air pollution, mainly SO2. Current zinc and zinc coatings lifetime is relatively high depending on their thickness in[...]
5
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 404-405
PL Przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi do końca stulecia w skali globalnej i dla obszaru Europy. Na podstawie prognoz Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu oceniono wielkość ubytków korozyjnych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium dla Europ[...]
EN Reasons and results of climate change along with prognosis of temperature and humidity increase to the end of century globally, and over Central Europe are presented. Corrosion losses of carbon steel, zinc, copper and aluminium are assessed by means of dose-response function. The results of standard[...]
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2012 nr 30 5-23
PL Terenowe badania korozji atmosferycznej [8, 14, 15] są to badania prowadzone w atmosferze ziemskiej w temperaturze otoczenia w celu określenia: odporności na korozję metalu, zanieczyszczenia środowiska produktami korozji, skuteczności ochrony przed korozją lub korozyjności środowiska [10, 12]. Przed[...]
7
51%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 1 12--20
PL Wskazano materiały konstrukcyjne mające największy udział w infrastrukturze miejskiej. Omówiono podstawy ich korozji atmosferycznej. Przedstawiono zmiany natężeń podstawowych czynników korozyjnych w atmosferze na obszarze Polski w ostatnim dwudziestoleciu oraz ich porównanie ze stanem atmosfery w Eu[...]
EN Structural materials, prevailing in urban infrastructure facilities, have been listed. The fundamentals of the atmospheric corrosion of these materials have been outlined. Changes in the intensities of essential corrosion agents characteristic for the atmosphere in Poland in the last two decades hav[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last