Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja gazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1035-1039
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na utlenianie powłok na osnowie fazy międzymetalicznej y-TiAl osadzanych metodą magnetronową na stopie y-TiAl, zapewniających dobrą ochronę przed korozją gazową w zakresie temperatur do - 1200 K. Do badań odporności na utlenianie w wysokich temperaturach[...]
EN In this work the magnetron sputtering deposition of thin temperature resistant coatings y-TiAl ensuring an excellent gas corrosion resistance, up to -1200 K in stationary conditions of temperature, without changing the basic mechanical properties of the substrate, have been described. Resistance to [...]
2
75%
Energetyka
2006 nr 4 245-247
PL Przedstawiono wyniki oceny wpływu produktów spalania nośników energetycznych, lotnych substratów reakcji chemicznych i produktów termicznego rozkładu skał osadowych na stan techniczny konstrukcji wsporczych zlokalizowanych na terenie Energia Pro Zakład Energetycznego Opole SA, Rejon Sieci Wysokich N[...]
EN Presented are evaluation results of different fuels combustion products, chemical reactions volatile substrates and sedimentary rocks thermal decomposition products influence on technical state of power lines supporting constructions located on the site of Energia Pro Zakład Energetyczny Opole SA, H[...]
3
75%
Journal of KONES
PL Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawność funkcjonowania silnika okrętowego jest szczelność zaworów. Szczególnie w odniesieniu do zaworów wylotowych brak szczelności prowadzi do pogorszenie warunków spalania a przede wszystkim do przyspieszonego zniszczenia zawory poprzez uszkodzenia przylgni. P[...]
EN The main factor, which influences on the proper work of the marine engine, is the valve tightness. Especially in the case of the exhaust valve, lack of the tightness leads to the worsening of the combustion process and above all causes the acceleration of the valve destruction by the valve face degr[...]
4
75%
Journal of KONES
PL We współczesnej technice szereg części urządzeń i instalacji pracuje w długich okresach czasu i w złożonych warunkach obciążenia mechanicznego, termicznego i chemicznego. Próby wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych muszą być poprzedzone szczegółowymi badaniami, które stwierdzą przydatność do ko[...]
EN At contemporary technical designs, many equipment and installation are working for a long time and under complex environmental which include mechanical, thermal and chemical loadings. Before the new technical design is accepted for work, it must be carefully investigated in order to evaluate its use[...]
5
75%
Journal of KONES
PL We współczesnej technice szereg części urządzeń i instalacji pracuje w długich okresach czasu i w złożonych warunkach obciążenia mechanicznego, termicznego i chemicznego. Próby wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych muszą być poprzedzone szczegółowymi badaniami, które stwierdzą przydatność do ko[...]
EN At contemporary technical designs, many equipment and installation are working for a long time and under complex environmental which include mechanical, thermal and chemical loadings. Before the new technical design is accepted for work it must be carefully investigated in order to evaluate its usef[...]
6
75%
Journal of KONES
PL Badaniom poddano napawane plazmowo warstwy wytworzone na powierzchni przylgni zaworów wylotowych silnie obciążonych silników Diesla stosowanych w okrętownictwie. Jako materiał do napawania zastosowano trzy rodzaje proszków wykonanych ze stopów na bazie kobaltu i chromu zawierających różne ilości wol[...]
EN The cobalt base PTA cladding layers which were built up on the exhaust valve head face of the heavy loaded marine diesel engine have been investigated. The layers were produced from three sort of the powders of different tungsten amounts (4.9, 5.3 and 9 wt. %). Multilayer cobalt base clads after tur[...]
7
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In view of quite specific physico-chemical and performance properties, the composite based on an intermetallic Ni3Al compound reinforced with tungsten carbides (WC) was selected for investigations. The said composite is characterised by very good mechanical and tribological properties within a wide [...]
8
51%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 115-121
PL Przedmiotem badań były warstwy wytworzone z proszku na bazie kobaltu, napawane laserowo i plazmowo na przylgnie zaworów wylotowych silników Diesla. Dla wszystkich warstw stwierdzono dobrą jakość, brak pęknięć i jednorodność struktury na powierzchni. Badania degradacji wykonano w specjalnie wykonanej[...]
EN Cobalt base cladding layers on the exhaust valve head face, produced by laser and PTA cladding have been investigated. For the all sort of layers good quality, lack of cracks and proper microstructure for the top part of clad was obtained. The investigations on the degradation process run on the spe[...]
9
38%
Inżynieria Materiałowa
PL W badaniach wykorzystano cztery rodzaje wysokostopowych stali żaroodpornych H25N20S2.2H17 i H13JS. Grubość wytworzonych powłok aluminiowych malała ze wzrostem ilości pierwiastków stopowych zawartych w podłożu. W kolejnych cyklach nawęglania na żadnym z badanych podłoży nie stwierdzono występowania o[...]
EN Four types of high-alloyed heat-resisting steels: H25N20S2, 2H17 and H13JS were used in the tests. Thickness of the aluminium coatings formed decreased with an increase in the amount of alloying elements present in the substrate. In the successive cycles of carbonizing on any of the substrates teste[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last