Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koronki wiertnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zamieszczono rezultaty badań laboratoryjnych i przemysłowych zwiercania skał średniozwięzłych koronkami nowej generacji z nożami stycznymi obrotowymi. Wyniki badań przemysłowych wiercenia koronkami wyposażonymi w styczne noże obrotowe porównano z wierceniem tradycyjnie stosowanymi koronk[...]
EN The article presents laboratory and industrial research results ofdrilling moderately compact rocks by means ofnew generation drill Mits with rotating tangential tools. The industrial research results ofdrilling My means ofdrill Mits supplied with rotating tangential tools have been compared to dr[...]
2
88%
Problemy Maszyn Roboczych
2004 Z. 24 5-15
PL W artykule przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia w zakresie konstrukcji i wdrażania niekonwencjonalnych koronek (świdrów) z wymiennymi obrotowymi nożami stycznymi do obrotowego wiercenia w skałach średniej zwięzłości. Oryginalność rozwiązań została potwierdzona uzyskanymi przez autorów patentami. [...]
EN In the paper are presented actual advances in design and application of nonconventional drilling heads (drills) with replaceable rotational tangential edges for rotary drilling in rocks of medium compactness. These original solutions have been confirmed by patents the authors obtained. Theoretical a[...]
3
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 38-42
4
75%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 2 275--283
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamiki narzędzia wiercącego podczas urabiania dna otworu wiertniczego w funkcji jego parametrów geometrycznych. Przedstawiona metoda badawcza oparta jest na dostępnych danych o występujących przypadkach niestabilnej pracy narzędzi wiercących. Metody badawcze i[...]
EN The purpose of this study was to investigate the dynamics of drilling bit on the well bottom as a function of their geometrical parameters. The frame of this method for this study includes former existed objective data on the unstable drilling devices as cantilever suspension. Research methods and c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last