Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kooperencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 208-212
PL W artykule omówiona została koncepcja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej. Zaprezentowana została istota, wyznaczniki oraz korzyści płynące z podejmowania inicjatyw klastrowych w aspekcie generowania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Rozważania teoretyczne wzbogacon[...]
EN The article discusses the concept of clusters, with particular emphasis on the energy industry. The determinants and benefits of cluster initiatives in terms of generating and maintaining a competitive advantage were presented. Theoretical considerations have been enriched by the analysis of the fun[...]
2
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2016 nr 3 135--148
PL Celem artykułu jest identyfikacja ram kooperacji i kooperencji między producentami a detalistami na podstawie przeglądu literatury oraz weryfikacji sześciu przypadków producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Analizy przypadków opracowano na podstawie wywiadów pogłębionych dotyczących relacji[...]
EN The purpose of this paper is to develop a framework of cooperation and co-opetition between manufacturers and retailers based on a theoretical review and a verification set from six case studies of consumer durables manufacturers. The approach takes the form of six in-depth case studies, which invol[...]
3
80%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 3 (35) 7--17
PL System transportowy to układ środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą w taki sposób, aby sprawnie realizować przemieszczanie osób i rzeczy (Jacyna, 2012, s. 30–31). W skład systemu transportowego wchodzi podsystem przemieszczania ładunków, który zapewnia realizację zadań [...]
EN Tr ansport system is a setup of technical, organizational and human measures related in a way to allowan effective movement of persons and goods. The system consists of cargo subsystem, which enables implementation of economy transportation tasks, i.e. rail and road transpor - tation of goods. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last