Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 346
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2002 nr 1 [49] 31-33
PL Potrzeba sprawdzania jakości szkła i szyb stosowanych w budownictwie nie podlega dyskusji. Na zwrócenie uwagi zasługują jednak procedury kontroli jakości racjonalne dla dostawcy, a zapewniające odbiorcy akceptowany poziom jakości wyrobów i usług. W związku z tym chcę podkreślić znaczenie bieżących, [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono ocenę wdrożonych systemów zakładowej kontroli jakości w kopalniach i zakładach przeróbki surowców mineralnych.
EN This article deal with assessment of inculcate the FPC in factory of aggregates. First opinion and discordances with internal land certification audits are presented. Paied attention to notes, realisation, and organisation of FPC in quarries.
3
100%
Problemy Jakości
PL Każdy wyrób materialny uzyskuje się w wyniku realizacji procesu produkcyjnego stanowiącego zespół czynności przetwarzania surowców, materiałów, półwyrobów na wyroby gotowe stanowiące ofertę rynkową określonego producenta / dostawcy.
4
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z technologią kontroli jakości, z jej tworzeniem w projektowaniu procesów technologicznych w warunkach wdrażania zakładowego systemu według ISO 9000.
EN The quality control technology, planning of the quality control in the production technology planning in conditions of the implementation of the ISO 9000 system were described.
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Rosnące wymagania konkurencyjności w przemyśle wymuszają wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych metod kontroli jakości na jak najwcześniejszych etapach produkcji. Zastosowanie dobrze znanych czujników optycznych czy indukcyjnych może okazać się mało efektywne. A wręcz, i tu mały paradoks, zbyt s[...]
6
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL W artykule omówiono wybrane zapisy DAB-09, tj. wymagania Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, a w szczególności testów specjalistycznych w rentgenodiagnostyce. Niektóre wymagania zawarte w dokumencie DAB‑09 wydają si[...]
7
80%
Inżynieria Maszyn
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny jakości procesów technologicznych oraz wyrobów. Przedstawiono sposoby oceny jakości za pomocą wskaźników zdolności maszyn i urządzeń na bazie metodyki SPC. Zamieszczono także ocenę dokładności wyrobów z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografi[...]
EN Chosen aspects of quality estimation of technological processes and products were presented in this paper. Methods of quality estimation which use process and machine capability indices according to SPC framework were also presented. Next part of paper concerns topics connected with products accurac[...]
8
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
1998 nr 2 53--59
PL Omówiono metody badania tożsamości i kontroli jakości barwników spożywczych, syntetycznych i roślinnych.
EN In the article examination of identity and quality control methods of synthetic and natural food dyes has been discussed.
9
80%
Inżynier i Fizyk Medyczny
10
80%
Zgrzewanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2003 nr 1-2 30-33
PL Bardzo ważną składową systemów jakości, wprowadzanych coraz powszechniej w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, jest kontrola uzyskiwanych rezultatów. Praktyka autora wskazuje, że bardzo skutecznym narzędziem takiej kontroli mogą być metody statystyczne, które największą skuteczność osiągają w[...]
11
80%
Zgrzewanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2003 nr 3-4 48-51
PL Jednym z ważnych i złożonych problemów obecnie stosowanych badań nieniszczących (BN), w zakresie jakości wykonania różnych typów pofączeń spawanych, jest poszukiwanie i wyznaczenie w nich "słabego ogniwa" w kompleksowym układzie czynników "strukturalno-mechanicznych niejednorodności wad w spoinie ko[...]
12
80%
Świat Szkła
2000 nr 5 [33] 31-32
PL Zapewnienie jakości w ramach certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B" oraz udzielanie gwarancji jakościowych należy opierać na racjonalnym i wykonywanym programie badań szyb zespolonych.
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 15 33-45
PL Nowoczesne linie produkcyjne wyposażane są w systemy automatycznej kontroli jakości umożliwiające eliminowanie wyrobów wadliwych na etapie montażu. Dużą skuteczność działania urządzeń do wykrywania wad w przemysłowych warunkach pracy zapewniają hybrydowe metody inspekcji, w których stosuje się różne[...]
EN The modern production lines are equipped with automatic inspection systems that enable to detect and eliminate all the faulty products in the assembly stage. The high efficiency of inspection system is assured by applied hybrid methods. This article presents the hybrid method developed for the inspe[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 18 485-490
PL W pracy przedstawiono cele stawiane przed projektami bibliotek cyfrowych oraz ograniczenia istniejące dla projektów niekomercyjnych. Zidentyfikowane zostały również zagrożenia istniejące dla tego typu projektów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemu zapewnienia wysokiej jakości zaso[...]
EN This paper concerns a quality control in digital libraries projects. At first, general goals of such projects are presented together with some restrictions concerning non-commercial projects. Then some quality factors for digital objects are presented. Finally, a quality control model for Pomeranian[...]
15
80%
Elektro Info
2010 nr 1-2 20-22
PL Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z niewłaściwie wykonanymi pracami przy ich montażu w obiektach budowlanych.
16
80%
Przemysł Spożywczy
PL Przedmiotem opracowania jest identyfikacja obowiązującego systemu urzędowej kontroli jakości w Polsce. Dokonano również analizy systemów urzędowej kontroli obrotu produktami żywnościowymi w wybranych państwach Unii Europejskiej na przykładzie Danii i Holandii. Na tej podstawie przedstawiono koncepcj[...]
EN In the article a new concept of the uniform official food control system in Poland is presented. The brief overview of the currant official control system of food stuffs and agricultural products is given. In the article the general principles of the EU food law concerning official food control are [...]
17
80%
Pneumatyka
2010 nr 1 27-30
EN The quality control of pneumatic and hydraulic elements with using 3Dvision system. The article discusses usage of innovative three-dimensional vision system in quality control process for hydraulic and pneumatic elements. A method of selecting cross section profile on 3D images is presented. Appli[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The problem of influence of design supervision and inspection during execution on the unreliability of building structures is considered. Probability of unreliability has been defined as the weighted sum of two conditional events, namely the probability of collapse or severe damage and the probabili[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 10 36-37
PL Wodę uznaje się za przydatną do spożycia, jeżeli spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, a także dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne oraz chemiczne, dotyczące dopuszczalnej zawartości chloru wolnego, sumy chloranów i chlorynów ora[...]
20
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 2(5) 36-38
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last