Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrakty terminowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2014 z. 58 107--115
PL Artykuł jest poświęcony decyzjom inwestycyjnym oraz wspomaganiu procesu decyzyjnego w zakresie finansów. W opracowaniu zostały dokonane prognozy zmian indeksu giełdowego MDAX za pomocą sztucznych sieci neuronowych. W oparciu o prognozowane dane sformułowano reguły podejmowania decyzji o inwestowaniu[...]
2
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2005 R. 5, nr 8 215-226
PL W pracy przedstawiono system informatyczny dla wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie. W systemie przyjęto, że podejmowanie przez tradera decyzji w warunkach niepewności jest zawsze problemem wielokryterialnym. W[...]
3
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2005 R. 5, nr 9 115--128
PL W artykule opisano opracowany optymalizowany mechaniczny system wspomagający podjęcie decyzji traderskich na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. W opracowaniu systemu użyto syntezy metod z różnych dziedzin, takich jak: tradycyjne wskaźniki analizy technicznej, metody wielokryterial-ne, met[...]
4
88%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL W artykule przedstawiono system informatyczny symulujący zoptymalizowany proces podjęcia decyzji kupna i sprzedaży na rynku kapitałowym. W opracowaniu systemu użyto syntezy metod z różnych dziedzin: tradycyjne wskaźniki analizy technicznej, metody wielokryterialne, metody logiki rozmytej oraz Teorii[...]
5
63%
Rynek Energii
2016 Nr 6 3--9
PL Artykuł przedstawia zasady funkcjonowania publicznego rynku gazu w Polsce, opis instrumentów na nim funkcjonujących oraz zasady zawierania transakcji. Na podstawie analizy danych statystycznych pochodzących z TGE S.A. autorzy publikacji potwierdzili słuszność postawionej tezy mówiącej o tym, że wpro[...]
EN The paper presents the operation principles of the public gas market in Poland and the operating instruments and the rules of making transactions. Authors of this publication confirm the compulsory sale of gas via exchange transformed the gas market in Poland.
6
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2004 z. 39 93-109
PL Celem badań jest ocena efektywności generowania sygnałów kupna-sprzedaży przy użyciu wskaźników RSI oraz prostej średniej kroczącej - SK, dla akcyjnych kontraktów terminowych notowanych na GPW.
EN The main aim of the research is to investigate the efficiency of the trading systems based on the technical analysis indicators: Relative Strength Index (RSI) and Simple Moving Average (MA). The financial (stock) futures listed on the Polish stock exchange are the object of the research.
7
63%
Przegląd Górniczy
PL Opracowano wycenę inwestycji w kontekście ryzyka związanego z podejmowanymi w przedsiębiorstwie górniczym przedsięwzięciami. W celu pełniejszej oceny ryzyka związanego, wprowadzono modyfikację w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej na wskaźni[...]
EN Valuation of investments in the context of the risk connected the taken in mining enterprise undertakings, is the subject of this article. The Author, for the better valuation of the connected risk, proposes in the present publication introduction of modification in one from the commonly used method[...]
8
51%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono wycenę inwestycji zawierającej poziom zwiększonego ryzyka w kontekście przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. W celu pełniejszej oceny ryzyka, autor proponuje wprowadzenie modyfikacji w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowi[...]
EN In the article the valuation of an investment comprising the level of increased risk in the context of undertakings realised through the mine has been discussed. Aiming at a more complete risk assessment, the author proposes to introduce modifications into one of commonly used investment valuation m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last